Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

 

Rugsėjo 24-25 dienomis Latvijoje Rezeknės apskrityje vykstančiose lauko taktinėse pratybose „Zobens 2016" dalyvauja du Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių savanorių būriai iš Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios (Kaunas) ir Vyčio apygardos 5-osios (Panevėžys) rinktinių. Pratybose bataliono kovinės grupės dydžio vienetas treniruojasi vykdyti stabdymo ir gynybos operacijas bei tobulins sąjungininkų padalinių sąveiką. 

img
Prasideda pratybos ,,Perkūnas 2016“


 

Rugsėjo 26–spalio 2 d. Brigados generolo Kazio Vieverskio poligone vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) organizuojamos karių savanorių pėstininkų skyrių ir minosvaidžių komandų pratybos ,,Perkūnas 2016“, kuriose bus vykdomos skyriaus gynybinės operacijos naudojant turimą ginkluotę. Pratybose dalyvaus KASP kariai savanoriai iš visų pajėgų rinktinių. Iš viso – apie 170 KASP karių.

 


Daugiau

img
Kęstučio bataliono šaudykloje varžėsi Tauragės apskrities Jėgos struktūrų šauliai

 "Sveikinu visus šio gražaus ir prasmingo renginio dalyvius šiandien, jau 24 -ąjį kartą, susirinkusius Jūravos šaudykloje į tradicines Tauragės apskrities jėgos struktūrų šaudymo varžybas", - varžybų atidaryme sakė Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Žemaitija" LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas majoras Andrius Jagminas.

Daugiau

img
Kariai savanoriai baigė Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą
Rugsėjo 23 dieną, visų karių ir renginio svečių akivaizdoje Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Lietuvos Respublikai prisiekė ir Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso baigimo pažymėjimus gavo 68 kariai savanoriai. Tai yra 44-oji kursą baigusių karių laida.

Daugiau

img
Brigados „Geležinis Vilkas“ štabo kariai antrąsyk istorijoje valdys jungtinę NATO brigadą

Nuo rugsėjo 26 d. daugiau nei pusantro šimto Lietuvos karių dalyvaus trijų savaičių trukmės tarptautinėse lauko taktinėse pratybose „Allied Spirit V“ („Sąjungininkų dvasia V“) Vokietijoje, kurias organizuoja Jungtinių Amerikos Valstijų  Sausumos pajėgų 7-oji mokymų vadavietė, įsikūrusi Europoje ir Vokietijoje.  Šiose pratybose Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabas su priskirtais vienetais bus pagrindinis jungtinės NATO brigados sprendimų priėmimo ir operacijų valdymo bei kontrolės štabas.

Daugiau

img
J. Lukšos mokymo centre vyko „Informacinių operacijų kursas“

Rugsėjo 19–23 dienomis Juozo Lukšos mokymo centre vyko „Informacinių operacijų kursas“, kuriame dalyvavo kariai iš skirtingų Lietuvos kariuomenės padalinių. Kurse savo žinias ir patirtį perteikė įvairių sričių atstovai – strateginės komunikacijos, viešųjų ryšių, civilių ir karių bendradarbiavimo, informacinių technologijų ir kiti specialistai.

Daugiau

img
Sausumos pajėgų kariai baigė Šarvuočio M 113 vairuotojo kursą
Rugsėjo 23 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre baigėsi tris savaites trukęs Šarvuočio M 113 vairuotojo kursas, kurio metu buvo parengta 20 Sausumos pajėgų karių, gebančių gerai valdyti ir prižiūrėti šarvuotį M 113.

Daugiau

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karinė žiniasklaida

13-ajame 2016 m. informacinio leidinio „Krašto apsauga" numeryje kviečiame skaityti apie investicijas į Lietuvos saugumą ir Lietuvos kariuomenės stiprėjimą: pasirašytos sutartys dėl pėstininkų kovos mašinų ,,Vilkas" (,,Boxer") ir dėl automatinių šautuvų G-36 ir povamzdinių 40 mm granatsvaidžių HK269 įsigijimo, iš Nyderlandų Karalystės į atgabentą transporto priemones. Taip pat šiame numeryje rašoma apie NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado susitikimą su Lietuvos kariuomenės vadu ir tarptautinę konferenciją, skirtą aptarti tarptautinio bataliono Lietuvoje kūrimo klausimus, bei Baltijos šalių oro erdvės oro policijos misijos pasikeitimą. Rubrikoje ,,Karinis rengimas" pranešama apie Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusią Baltijos šalyse unikalaus treniruočių infrastruktūros komplekso „Mūšis mieste" atidarymo ceremoniją, Lietuvos, JAV ir Lenkijos karių vertinamąsias lauko taktines pratybas „Stiprus husaras 2016" ir kitus Lietuvos kariams tekusius išbandymus pratybose. ,,Mūsų puslapis" papasakos apie Jungtinio štabo viršininko pasikeitimo ir NPPKT karių išleidimo į atsargą ceremonijas, Sužeistų karių asociacijos įsikūrimą Karo medicinos tarnybos patalpose, taip pat šioje rubrikoje sužinosite apie tai, kas nugalėjo Geriausio Sausumos pajėgų pėstininkų skyriaus varžybose ir kam metė iššūkį NATO štabo kariai ir Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis" vaikai, ką veikė projekto „Moksleiviai - į Vyriausybę" dalyviai ir kitus svarbesnius KAS įvykius. Įdomaus ,,Krašto apsaugos" skaitymo. Daugiau

 

Devintasis šių metų „Kario" numeris pradedamas straipsniu apie 1941 m. paskelbtos Lietuvos laikinosios vyriausybės ministrą pirmininką, Generalinio štabo pulkininką, pirmąjį Lietuvos kūrėją savanorį Kazį Škirpą. Pokalbyje su naujuoju Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu brg. gen. Valdemaru Rupšiu aptariamas rengimasis teritorinei gynybai.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono karininkai rašo apie Apsaugos kuopos NPPKT karių vertinamąsias pratybas Kazlų Rūdos apylinkėse. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro viršininkas plk. ltn. Algimatas Misiūnas pasakoja apie studijas JAV sausumos pajėgų karo koledže Karlaile. Straipsnyje „Auksinis orkestro amžius" apžvelgiamas šį rugsėjį įkūrimo 25-metį mininčio Lietuvos kariuomenės orkestro nueitas kelias. Įsitikinimas, kad iki pokario Lietuva partizanų neturėjo, paneigiamas straipsnyje „Partizanai: nuo nepriklausomybės atstatymo iki praradimo. 1918 - 1940". Numerio fotoreportaže -  rugpjūtį Lietuvoje viešėjusios Japonijos jūrų savigynos pajėgų Mokomosios  laivų eskadros narių vizito akimirkos. Skyrelyje „Valia priešintis" pristatome Biržų krašto partizano Romo Styros prisiminimus, kuriuos dar 1989 m. Panevėžyje užrašė Romas Kaunietis. Daugiau

 

 

 

Trečiajame šių metų KARDO numeryje skaitykite apie Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorio, poeto, dimisijos kapitono Liudo Žukausko-Sakalinio gyvenimą ir asmenybę. Vienas iš tarpukario Lietuvos ateitininkų vadovų, nepalaužiamas laisvės kovotojas Jonas Senauskas (1911-1983) rašo apie 1939-ųjų rugsėjį saugoti valstybės sienos mobilizuotus Lietuvos karius. Žurnale spausdinama antroji Mindaugo Sereičiko straipsnio „Lietuvos karo aviacijos lakūnų ženklai ant lėktuvų" dalis. Tradiciniame žurnalo skyrelyje „Praeitis - ateičiai" pristatoma prieš keletą metų  Lenkijos ir Lietuvos institucijų parengta paroda  „1939-1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai". Daugiau

 

Dvigubame „Savanorio"  mėnraščio numeryje Nr.7-8 (486) skaitykite KASP vado kreipimąsi į jaunimą: kokiais būdais kiekvienas galime prisidėti prie Lietuvos saugumo stiprinimo (1 psl.); Reportažas apie Dainavos rinktinės pratybas „Plėšrus ryklys", kuriose dalyvavo ir Estijos karių savanorių būrys (2-4 psl.); KASP štabo operacijų planavimo skyriaus viršininkas mjr. Vaidotas Šidlauskas savo komentare svarsto apie KASP kovinio rengimo perspektyvas (5 psl.); Galimų konfliktų Europoje scenarijų kontekste kalbame apie vietos savivaldos atstovų vaidmenį, karo pabėgėlių apsaugą ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų indėlį, remiant NATO veiksmus prieš galimą agresorių: „Mes ne vieni" (6-9 psl); Pratybose „Inžinierių griausmas" dalyvavusių KASP šaulių-inžinierių įspūdžiai apie tai, kaip turimas žinias panaudoti prakti­koje, veikiant kartu su profe­sionalais iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (10-13 psl); Reportažas iš Biržų, kur atidaryta nauja kuopa (14-15 psl.); Artūro Sakalausko atminimui skirti renginiai apžvelgiami reportaže iš minėjimo ir konferencijos LR Seime (16-19 psl.); Įžvalgomis, kiek aktualus KASP ir PANG bendradarbiavimas, dalinasi Pensilvanijos Nacionali­nės gvardijos vado pavaduotojas brg. gen. George M. Schwartz ir KASP vyr. puskarininkis srž. mjr. Darius Masiulis (20-22 psl.); KASP sporto žaidynes prieš 25-erius metus ir šiandien (24-30 psl.);  Savo įspūdžius iš sporto žaidynių Latvijoje pasakoja KASP štabo karininkė vyr. ltn. Svetlana Žalytė (31-32 psl.). Daugiau

 

Sprendimas: Fresh Media