Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kaip elgtis vadui?

 

Psichologinio mikroklimato įvertinimas padeda vadui efektyviau apsispręsti dėl priemonių, kurių jis turi imtis spręsdamas daliniui rūpimus klausimus. Psichologinio mikroklimato įvertinimas yra kolektyvinis darbas:

 

 • Psichologinės paramos specialistai pateikia bendriausių žinių psichologinio mikroklimato klausimais. Labai svarbu, kad specialistai, teikiantys vadui įvertinimo rezultatais grįstus naudingus atsiliepimus ir siūlymus, būtų kompetentingi ir objektyvūs.
 • Karinių vienetų vadai turi specifinių žinių apie savo vienetą. Jie turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl pakeitimų, kurie padarytų poveikį vieneto psichologiniam mikroklimatui.

 

Optimalių sąlygų atlikti psichologinio mikroklimato tyrimą sukūrimas:

 

 • Užmegzti glaudžius darbo santykius su psichologinės paramos specialistais, kad būtų sprendžiamos operacijų metu ir dalinyje kylančios problemos.
 • Leisti psichologinės paramos specialistams bendrauti su kariais, kad nepavėluotai būtų gaunama tiksli grįžtamoji informacija apie psichologinį mikroklimatą ir pasirengimą.
 • Pabrėžti dalinių personalui įvertinimų svarbą, kad atsakymai būtų rimti ir sąžiningi.
 • Rekomenduoti tyrimą per trumpus karinio vieneto pasitarimus ir susitikimus.
 • Pateikti karinio vieneto kariams informaciją apie tyrimo rezultatus.

 

Psichologinio mikroklimato įvertinimai gali atskleisti tokias problemines sritis: karių sutelktumo, vadovavimo ir stresą keliančių veiksnių. Kaip tinkamai turėtų pasielgti vadas, priklauso nuo aplinkybių. Vienas iš būdų, kaip įvertinti, ar vado veiksmai sprendžiant psichologinio mikroklimato klausimus padarė poveikį, - vėliau atlikti pakartotinį psichologinio mikroklimato įvertinimą. Jei bendrieji psichologinio mikroklimato ir karių sutelktumo rodikliai yra, palyginti, žemi, vadas gali svarstyti galimybę organizuoti bendrus renginius vienete ir grupinio darbo pratybas.


Karių sutelktumas riaušių malšinimo metu


„Prisimenu, kaip per pastarąją tarptautinę operaciją vienetas dalyvavo riaušių malšinimo pratybose. Mūsų paprašė vaidinti riaušininkus. Aš tikėjausi, kad pratybos padės pagerinti psichologinį mikroklimatą dalinyje, nes tuo metu jis buvo gana prastas. Dėl nuobodulio buvo padidėjusi įtampa tarp kai kurių karių, ir nenuostabu, nes tai buvo paskutinysis pusės metų trukmės misijos mėnuo. Pratybos padėjo išsklaidyti nuobodulį ir vieneto sutelktumas gerokai padidėjo".


Karinių vienetų vadų apklausa


Viena iš galimų priemonių, kurių gali imtis vadas, - numatyti karinio vieneto pratybas. Žemiau pateikiama kitų galimų vado veiksmų santrauka.

 

Gerą psichologinį mikroklimatą skatinantis vado elgesys ir veiksmai:

 

 • būk nešališkas ir teisingas,
 • užtikrink drausmę,
 • bausk apdairiai, ne savo malonumui,
 • reguliariai informuok pavaldinius,
 • pripažink savo klaidas,
 • apgink pavaldinius, jiems sąžiningai prisipažinus apie savo klaidas,
 • užstok pavaldinius, kai su jais nesąžiningai elgiamasi,
 • neleisk pavaldiniams be reikalo rizikuoti,
 • lankykis daliniuose, kartu su kariais kęsk sunkumus,
 • burk komandą,
 • spręsk vidinius grupės konfliktus ankstyvoje stadijoje.

 

Vado elgesio ir veiksmų apibūdinimas parengtas remiantis tyrimais ir pokalbiais su karo veiksmuose dalyvaujančiais kariais. Šie veiksmai gali pasirodyti savaime suprantami, tačiau tyrimas parodė, kad nuolat taip elgiasi ne visi karininkai ir puskarininkiai. Vadams būtina sutelkti dėmesį į savo konkrečius veiksmus, o ne į tokius abstrakčius bruožus, kaip charizma. Nutaikęs minutę vadas turėtų apgalvoti karinio vieneto reikmes. Įvertindamas savo paties vaidmenį ir galiausiai imdamasis atitinkamų veiksmų, vadas sustiprins vieneto psichologinį mikroklimatą.

 

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-06-27
Sprendimas: Fresh Media