Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kokių priemonių imtis vadui, kai karinio vieneto kariams prireikia pagalbos

 

Yra nemažai priemonių, kurių vadas gali imtis, norėdamas optimizuoti karinio vieneto karių psichikos sveikatą.

 

Aktyvus klausymasis. Kartais vadas sunkiai įsivaizduoja, kaip su karinio vieneto kariais kalbėtis apie jų emocinius išgyvenimus. Nors vadui nedera imtis psichologinės paramos specialisto funkcijų, jam neretai tenka kalbėtis su sunkius laikus išgyvenančiais kariais. Tokių pokalbių metu naudingiausia laikytis neutralios palaikymo pozicijos, t. y. leisti kariui suprasti, kad jis buvo išgirstas. Vadas retkarčiais atkartoja, tik kitais žodžiais tai, ką pasakė stresą išgyvenantis asmuo. Tai paprastas, tačiau labai veiksmingas būdas parodyti kariams, kad vadas suprato ir atkreipė dėmesį į jo nusiskundimus.

 

Mažiau veiksmingi paprastai esti paviršutiniški atsakymai: „gal taip ir geriau", „tau reikia atsipalaiduoti" arba problemos ignoravimas (pavyzdžiui, „pakalbėkim apie ką nors kita"). Kad ir kaip vadas stengtųsi išspręsti kariui iškilusią problemą, jam gali nepavykti. Giliai įsišaknijusios šeimos problemos greitai išspręsti nepavyksta, o su tarnyba susijusių trauminių įvykių negalima atšaukti.

 

Darbo ir laisvalaikio derinimas. Kariniam vienetui susidūrus su dideliais psichologiniais išbandymais, pagrindinius karinius uždavinius vis tiek reikia vykdyti. Net ir po rimto incidento vado pareiga yra pabrėžti įprastų karinių uždavinių vykdymo reikšmę. Kasdienis darbas sudaro tvirtą pagrindą, į kurį kariai gali atsiremti, susidūrę su sudėtingais įvykiais. Lygiagrečiai vadas per neformalius kontaktus turėtų stebėti, kaip sekasi vieneto kariams. Neformalus įvertinimas apima ir trauminių įvykių svarbos pripažinimą, ir įsiklausymą į karių, kurie yra pasirengę apie juos kalbėti, žodžius. Vadai gali pasinaudoti laikotarpiu po trauminio įvykio siekdami parodyti pavyzdį, kaip kalbėti apie įvykius ir kaip juos aptariant „sudėlioti viską į savo vietas".

 

Kova su pasmerkimu ir kliūčių paramai teikti šalinimas. Planuodamas atlikti įvertinimą, vadas gali imtis tam tikrų priemonių, padėsiančių įgyvendinti paramos teikimą:


Pirma, vadas privalo sukurti pasitikėjimo mikroklimatą. Kariai turi žinoti, kad jų atsakymai apklausos lapuose ir pokalbių metu bus laikomi paslaptyje. Paprastai privatumo gerbimas, konfidencialumo išlaikymas ir taktiškas domėjimasis atskiro kario reikalais sustiprina nuostatą, kad psichikos sveikatos palaikymui didelės reikšmės turi vieneto karių ir vadų bendravimas ir bendradarbiavimas. Karinių vienetų vadai turi skatinti šį procesą asmeniniu pavyzdžiu - jei vadas išgirsta netinkamą karių pokalbį apie vieno iš karių psichologines problemas, jis turi nedelsdamas nutraukti tokį pokalbį.


Antra, vadas privalo sumažinti kario susirūpinimą dėl jo galimo pasmerkimo. Tyrimai parodė, kad kariai labiausiai nerimauja dėl gėdos dėmės, galinčios kristi ant jų, jei jie kreipsis psichologinės paramos. Vadas gali sumažinti pasmerkimo pavojų, skatindamas karius rūpintis savo psichikos sveikata ir akcentuodamas jos reikšmę.


Trečia, vadas turi stengtis šalinti kliūtis, trukdančias kariui gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai galima pasiekti, pavyzdžiui, leidžiant vieneto kariams tarnybos metu eiti į susitikimą su psichologinės paramos specialistu. Aukščiausio lygio vadovybės politika šiuo klausimu yra svarbi, pavyzdžiui, įkuriant visą parą veikiančią karštąją liniją, atliekant reklamines kampanijas ir suteikiant galimybę gydytis konfidencialiai.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Psichikos sveikatos užtikrinimas sugrįžus namo: tolesnė vado atsakomybė

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-22
Sprendimas: Fresh Media