Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Pratybos ir mokymai

 

2019 METŲ PLANAI

 

2019 metais 5-osios rinktinės padaliniai savarankiškai rengsis karius individualių užduočių vykdymui, bendruose renginiuose ir kursuose tobulins specialistų įgūdžius funkcijoms vykdyti. Lygiagrečiai padaliniai vykdys kolektyvinį rengimą pagal metinius planus ir užduotis. Metų pradžioje Rinktinėje organizuojami užsiėmimai nekinetinių operacijų padalinių kariams, taikliesiems šauliams, vėliau kulkosvaidininkams ir granatsvaidininkams bei jaunesniesiems vadams. Ryšininkai bus rengiami organizuojant jiems ryšių specialistų rengimą pakopomis pagal atskiras programas. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą taikos metu bus vykdomas taikos meto užduočių padalinių rengimas. Pirmą metų pusmetį bus organizuojamas mokymo periodai, kurių metu kuopos valdymo grupė, štabo kariai atnaujins žinias bei įgys naujų žinių planuojant operacijas, kurių ypatingai prireiks vertinamųjų pratybų metu metų pabaigoje, taip pat bus supažindinti su Gruzijos karo išmoktomis pamokomis, kurias pristatys konflikte dalyvavęs karininkas. Kuopos valdymo grupėms bus sudarytos galimybės pasitreniruoti Artilerijos batalione įrengtame netiesioginės ugnies (artilerijos ir minosvaidžių) koregavimo treniruoklyje..

Paminėtina, kad rinktinės kariai dalyvaus bendrose Lietuvos kariuomenės organizuojamose nacionalinėse ir tarptautinėse pratybose, įskaitant ir pratybas užsienyje. 

Bus tęsiamas bendradarbiavimas su SOP kariais, Latvijos, JAV ir Danijos savanorių pajėgomis kviečiant juos į mūsų organizuojamas ir dalyvaujant jų nacionalinėse pratybose.

 

 

2018 METŲ VYKUSIOS RINKTINĖS PRATYBOS IR VYKDYTOS UŽDUOTYS

 

Pagrindinis dėmesys ir daugiausia resursų buvo skirta Pajėgų apsaugos vieneto 2-os pamainos (toliau – PAV-2) galutiniam pasirengimui ir išvykimui vykdyti misijos į MALĮ. 32 kariai (5 profesinės karo tarnybos kariai ir 27 kariai savanoriai) iškeltas užduotis sėkmingai įvykdė.

 

4 profesinės karo tarnybos kariai ir 1 karys savanoris 2 mėn. KASP suformuoto vieneto sudėtyje dalyvavo mokomojoje misijoje Ukrainoje instruktorių/stebėtojų vaidmenyje, kur pasidalino žiniomis ir patirtimi su Ukrainos kariais bei supažindino Ukrainos instruktorius su NATO pajėgose vykdomu KR organizavimu.

 

Metų eigoje buvo organizuotas visų kuopų atskirų skyrių karinio pasirengimo įvertinimas. Ryšininkai buvo įvertinti lauko taktinėse pratybose ,,Karo šauklys 18‘‘ metu, žvalgai per lauko taktines pratybas ,,Žvalgo spyris“, aprūpinimo skyrius per lauko taktines pratybas ,,Logisto pėda“, pėstininkų skyriai per kuopų organizuotas skyrių vertinamąsias lauko taktines pratybas. Beveik visi skyriai buvo įvertinti ,,Parengta“ tik kai kuriems pritrūko nedaug iki aukščiausio įvertinimo. Štabas su padalinių valdymo grupėmis išbandė naują vadaviečių koncepciją per lauko taktines pratybas ,,Vyčio Kardas 2018“.

 

Padaliniai pasitreniravo metines skyrių užduotis lauko pratybose ,,Liepsnojantis kalavijas“, lauko taktinėse pratybose ,,Pasala“ ir Tarptautinio snaiperių seminaro ,,THORN 18“ metu.

 

Daug žinių ir patirties padaliniai ir jų vadai įgavo dalyvaudami petys/petin sąjungininkų organizuojamose lauko taktinėse pratybose ,,Combined Resolve X“, Vokietijoje (504, 506 ir 507 kuopų po vieną skyrių), lauko pratybose ,,NAMEJS“, Latvijoje (509 kuopos skyrius ir ŽB), 3 brg. 55 bn. LTP, Latvijoje (509 kuopos skyrius), 3 brg. 56 bn. vertinamosiose lauko taktinėse pratybose, Latvijoje (506 kuopos skyrius). Taip pat partneriai iš Latvijos dalyvavo kuopų organizuojamose lauko taktinėse pratybose Lietuvoje.

 

Organizuojant Rinktinės geriausio pėstininkų skyriaus varžybas geriausiai pasirodė 507 kuopos skyrius, antrą vietą užėmė Žvalgų būrio skyrius, o trečioje – liko 501 kuopos skyrius. Gaila, kad laimėjęs skyrius suklupo kovodamas dėl prizinės vietos Sausumos pajėgų organizuojamose geriausio skyriaus varžybose.

 

2018 metų užduotys buvo įvykdytos sėkmingai. Profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai turėjo progos pasitobulinti įvairiuose kursuose ir sudalyvauti įvairaus tipo pratybose užsienyje bei Lietuvoje. Įgytos žinios ir įgūdžiai pravers sekančių metų iššūkiuose bei dalyvaujant Rinktinės  vertinamosiose lauko taktinėse pratybose ,,Tvirtas Skydas 5“.

 


 2017 METAIS VYKUSIOS RINKTINĖS PRATYBOS


2017-ieji metai Rinktinei tradiciškai prasidėjo paminint tragiškus 1991 metų sausio13-osios įvykius dalyvaujant įvairiuose renginiuose. Vėliau padaliniai įsivažiavo į karinio rengimo planų įgyvendinimą vykdydami individualaus ir kolektyvinio rengimo užsiėmimus ir treniruotes. Rinktinės kariams metų pradžioje buvo vykdomas žinių atnaujinimo ir suteikimo mokymo periodas, o kuopų vadams KASP štabas organizavo renginį „Kuopų vadų diena“, kuriame dalyvavo ir štabų atstovai. Buvo dalinamasi patirtimi, gera praktika, išsakytos problemos ir pasiūlyti galimi sprendimai.


Siekiant išlaikyti ir tobulinti karių šaudymo įgūdžius buvo organizuojamos kovinio šaudymo ir individualaus rengimo pratybos.


Didelis dėmesys buvo teikiamas PKT karių kovinio šaudymo ir individualių užduočių vykdymo kokybės gerinimui. Taipogi nebuvo užmirštas ir specialistų rengimas. Ryšininkai dalyvavo


Rinktinės padalinių specialistams buvo skiriamas išskirtinis dėmesys organizuojami jiems skirti specializuoti mokymai ir pratybos: granatsvaidininkams – „Medžiotojas“, neetatiniams inžinieriams – „Inžinierių griausmas“, ryšininkams – radijo ryšio ir laidinio ryšio treniruotės, neplanuoti patikrinimai ir didesnės pratybos „Karo šauklys“, žvalgams – „Žvalgo“ serijos pratybos. Visuose renginiuose Rinktinės kariai pasirodė gan neblogai.


Rengiantis būsimiems rinktinės lygmens vertinamiems mokymams ir pratyboms 2017 metais pakankamai intensyviai treniravosi Rinktinės štabas ir naudojantis pasirinktų kuopų valdymo grupėmis ruošėsi metų akcentu tapusiomis pratybomis „Stiprus aukštaitis 2017“. Jų metu buvo vertinamos pasirinktos kuopos, kurių pasiekimai buvo įvertinti kaip „Pasirengta“.


Rinktinės padaliniai pakankamai intensyviai pradėjo bendradarbiauti su nekinetinių operacijų kuopos paskirtais kariais sąveikai rengiant kuopos nekinetinių operacijų specialistus, tuo pačiu treniruojantis ir štabui juos integruoti į bendrą vykdomų operacijų planą. Jų panaudojimas pritraukė ir JAV karių dėmesį – jie mielai jungėsi prie pratybų, dalinosi patirtimi, susipažino su rinktinės atsakomybės rajonu.


Vykdant atskiras pratybas ir dalyvaujant aukštesniojo štabo organizuojamose pratybose Rinktinės kariai dalinosi patirtimi su Latvijos ir Gruzijos savanoriškosiomis pajėgomis.


Tęsiant įgulos lygmens bendradarbiavimą Rinktinės kariai dalyvavo bendrose pratybose su Karaliaus Mindaugo husarų bataliono padaliniais.


Bene įdomiausios pratybos ir užsiėmimai vyko su SOP kariais, kurie padėjo tobulinti taiklaus šaudymo, specialios pirmosios pagalbos suteikimo įgūdžius pravedant užsiėmimus.


 2016 METAIS VYKUSIOS RINKTINĖS PRATYBOS

 

2016 metų kovinis rengimas prasidėjo budrumo lygių treniruotėmis ir tradiciškai tęsėsi mokymo periodu, kuriame atnaujintos karių žinios.

Didelis dėmesys buvo teikiamas Štabo ir PKT karių rengimui. Nuolat vis kitose vietose vyko Štabo treniruotės, Štabo mokymai ir PKT karių individualių įgūdžių bei kovinio šaudymo pratybos. Taip pat Štabas dalyvavo pratybose Estijoje, kuriose veikė kartu su Danų divizija.

Visos kuopos papilnėjo kuopininkais, kurie paėmė į rankas kuopos individualų kovinį rengimą.

Ryšininkai, kaip ir kasmet, įgūdžius palaikė ryšių būrio pratybose ir Rinktinės organizuojamame pakopiniame ryšininkų rengime.

TMU OP SPE 3 kuopa tęsė budėjimą ir buvo pasiruošę atsakyti į visas taikos metu galimai kilsiančias grėsmes.

Neetatiniai CKB specialistai buvo atrinkti kiekvienoje kuopoje ir rengiami Rinktinėje centralizuotai.

Atrinkto kuopų kariai dalyvavo ir tobulino įgūdžius bendrose pratybose su SOP, kuriose didžiausias dėmesys buvo teikiamas kovai su „5-ąja kolona”.

Sąveika su kaimynų latvių savanoriškomis pajėgomis tobulintos bendrose pratybose.

Rudenį nugriaudėjo „PERKŪNAS“ KASP organizuojamose minosvaidininkų kovinio šaudymo pratybose.

Metų kovinį rengimą vainikavo visos rinktinės dalyvavimas VLTP „TVIRTAS SKYDAS 5“, kurias organizavo ir rinktinę vertino Sausumos pajėgų štabas. Šioms pratyboms buvo rengiamasi visus metus ir laikas nebuvo praleistas veltus, Rinktinė buvo įvertinta kaip – Parengta (P).


 

 2015 METAIS VYKUSIOS RINKTINĖS PRATYBOS

 

Vos sutikę 2015-uosius metus ir paminėję sausio13-osios atminimo metines, KASP Vyčio apygardos 5-o sios rinktinės kariai įsisuko į darbų ir pratybų šurmulį. Rinktinės kariai žinias atnaujino mokymo periode, o kuopų vadai susitiko ir pasidalino patirtimi KASP organizuojamoje kuopų vadų dienoje.

 

2015 metais didelis dėmesys buvo teikiamas PKT karių kovinio šaudymo ir individualių užduočių vykdymo kokybės gerinimui. Taipogi nebuvo užmirštas ir specialistų rengimas. Ryšininkai dalyvavo kasmet organizuojamame ryšininkų pakopiniame rengime, žvalgai – visoje eilėje aukštesnių štabų organizuojamų pratybų žvalgybos padaliniams.

 

Žiema buvo išvaryta minosvaidžių kovinio šaudymo pratybų griausmo, o taikliausieji Rinktinės kariai ją palydėjo taikliais šūviais rinktinės šaudymo varžybose.

 

Pavasarį jaunesnieji Rinktinės vadai tobulino ir suvienodino vadovavimo įgūdžius bendrose Rinktinės padalinių jaunesniųjų vadų pratybose „LYDERIS 2015”.

 

Rinktinės ŠAK žvalgai visus metus nuolat įgūdžius tobulino Sausumos pajėgų štabo organizuojamų bendrų LK žvalgybos padalinių pratybų cikle.

 

TMU OP SPE 3 kuopos kariai dalyvavo pratybose „ŽAIBO KIRTIS 2015“. Netrukus visa Rinktinė, dalyvavo pratybų „GUDRUS IR STIPRUS AUKŠTAITIS 2015“ cikle, vykusiame Zarasų ir Utenos miestuose ir rajonuose, kurio metu itin didelis akcentas buvo hibridinio karo iššūkių įveikimas.

 

Rugsėjį, sąveiką su Karaliaus Mindaugo husarų batalionu bendrose pratybose tobulino Štabas ir Panevėžio mieste dislokuotos kuopos.

 

Lapkritį Lietuvos kariuomenės dieną prieštankiniais šūviais kariai palydėjo granatsvaidžių ir beatošliaužių pabūklų PV-1110 kovinio šaudymo pratybose.

2015 metais nebuvo užmirštas ir bendradarbiavimas su užsienio kaimynais: buvo apsikeista vizitais ir dalyvavimu pratybose su Latvijos Respublikos Nacionalinės Gvardijos padaliniais.

 

 

2014 METAIS VYKUSIOS RINKTINĖS PRATYBOS

 

2014 metais rinktinei buvo iškeltas uždavinys vykdyti kovinį rengimą su tikslu rengti padalinius gebančius vykdyti keliamas užduotis taikos metu valstybės viduje ir valstybės ginkluotos gynybos užduotis ginkluoto konflikto (karo) metu. Atsižvelgiant į šiuolaikinio mūšio tendencijas, metų tema parinkta - mūšis apgyvendintoje vietovėje. Planuojant, organizuojant ir vykdant rinktinės karių kovinį rengimą didelis dėmesys buvo teikiamas ne tik kolektyvinių padalinių veiksmų vykdymui, bet ir karių individualių įgūdžių tobulinimui bei kovinio šaudymo iš įvairios ginkluotės įgūdžių lavinimui. Į pratybas maksimaliai integruotos civilinės, valdžios institucijos, Lietuvos šaulių sąjungos šauliai, Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.
Žiemos pratybų „SPEIGAS" metu individualius įgūdžius tobulino profesinės karo tarnybos (PKT) kariai. Sėkmingas bendradarbiavimas šių pratybų metu vyko su Lietuvos policijos kinologais bei jų augintiniais. Vienas įsimintiniausių šių pratybų akcentų - išsigelbėjimo įlūžus po ledu su ekipuote užsiėmimai. Gaiviu pavasario oru PKT kariai mėgavosi išbandydami partizanų gyvenimo ypatumus pratybose „PARTIZANŲ KOVŲ KELIAIS". Šių pratybų metu, kaip ir tikriems Lietuvos partizanams, labai svarbu buvo civilių gyventojų parama ir palaikymas.
Kovinio šaudymo įgūdžių tobulinimas taip pat neliko užmirštas. Tiek PKT kariai, tiek kariai savanoriai metų pradžioje suformavę įgūdžius lazerinėse šaudyklose, juos metų eigoje nuolat tobulino vykdydami įvairaus lygmens kovinius šaudymus tiek iš pėstininkų ginklų, tiek iš prieštankinės ginkluotės.
Štabo mokymai 2014 metais, atsižvelgiant į metų kovinio rengimo temą, iš miško persikėlė į pastatus ir kitą civilinę infrastruktūrą, priartinant sąlygas prie realistiško mūšio ir stengiantis maksimaliai išnaudoti turimą rinktinėje techniką bei įrangą.
Rinktinės kuopos rėmė rinktinės uždavinį taip pat savo pratybų veiksmus perkeldamos į apgyvendintas vietoves bei pastatus, veikdamos daugiausia savo nuolatinės dislokacijos rajonuose.
Budėjimą Taikos meto užduočių operacinių pajėgumų Sausumos pajėgų elemento (TMU OP SPE) sudėtyje antrus metus iš eilės vykdė bei tam reikalingą kovinio pasirengimo lygį išlaikė TMU OP SPE 3 kuopa, sudaryta iš rinktinės 501-505 pėstininkų kuopų karių.
Rinktinės žvalgai tradiciškai dalyvavo įvairiose Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Sausumos pajėgų štabų organizuotose žvalgybos padalinių pratybose, bendrose išgyvenimo pratybose su Panevėžyje dislokuoto Karaliaus Mindaugo husarų bataliono žvalgais. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos „Zemessardze" žvalgais.
Vadai buvo rengiami organizuojant jiems teorinius-praktinius seminarus, vykdant vadų pratybas bei pratybų metu vykdant padalinių valdymo procedūras. Nuo 2014 metų rinktinėje startavo 6 dienų trukmės Jaunesniųjų vadų kovos mokymo periodas, kurio metu suvienodinama rinktinės jaunesniųjų vadų žinios bei vadovavimo įgūdžiai. Taip pat buvo tęsiama 2013 metais atsiradusi tradicija - istorinių mūšių analizė. 2014 metais buvo analizuojami skirtingais laikmečiais, apgyvendintose vietovėse įvykę mūšiai.
Pirmąją metų pusę vyko 505 pėstininkų kuopos pagrindu suformuoto būrio pasirengimas bendroms pratyboms su Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariais. Gegužės - birželio mėnesį vykusios bendros pratybos su JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariais paliko neišdildomus įspūdžius ir davė didelės naudos ne tik į JAV vykusiam būriui, bet ir kitiems rinktinės kariams.
Metų pabaigoje visa rinktinė dalyvavo Pasvalio rajone vykusiose vertinamosiose lauko taktikos pratybose „GUDRUS IR STIPUS AUKŠTAITIS 2014", kurių metu štabas planavo, o padaliniai vykdė operacijas apgyvendintoje vietovėje, vykdant sąveiką su civilinėmis organizacijomis ir vietinės valdžios institucijomis. Pratybose taip pat dalyvavo ir bendras užduotis kartu su rinktinės kariais vykdė Joniškėlio Žemės ūkio mokyklos personalas su moksleiviais, Joniškėlio ir Narteikių (Pasvalio raj.) civilinės valdžios bei įvairių įmonių ir organizacijų atstovai, vietiniai gyventojai, Lietuvos šaulių sąjungos nariai, Pasvalio policijos komisariato pareigūnai ir kiti savo krašto gynybai neabejingi Lietuvos Respublikos piliečiai. Visas pratybų veiksmas vyko civilinėje infrastruktūroje, kaip tai galimai vyktų esant realioms grėsmėms, todėl šių pratybų sėkmingas rezultatas priklausė ne tik nuo karių, bet ir nuo vietinių gyventojų nusiteikimo.
Apibendrinant: 2014-ieji metai rinktinei - tai sėkmingo bendradarbiavimo su partneriais koviniame rengime bei efektyvaus ir prasmingo civilių integravimo į rinktinės kovinį rengimą metai, perkėlę rinktinės kovinį rengimą į naują lygmenį ir tarsi nurodantys tęsti atsiradusias tradicijas, nesustoti ir ateinančiais - 2015-aisiais metais.

 

 

   

 

2013 m.

 

PRATYBOS IR MOKYMAI

 

2013 m. Rinktinei iškeltas uždavinys buvo vykdyti kovinį rengimą su tikslu parengti pajėgumus, gebančius vykdyti keliamas užduotis taikos metu valstybės viduje ir valstybės karinės gynybos užduotis ginkluoto konflikto (karo) metu. Pagrindinis veiksnys - TMU OP SPE 3 kuopa.
2013 m. kovinis rengimas išsiskyrė savo pratybų ir mokymų gausa bei iššūkiais. Rinktinės vado aiškiai išbrėžti prioritetai buvo nukreipti į TMU OP SPE 3 kuopos parengimą, Štabo ir padalinių valdymo grupių rengimą, Rinktinės žvalgų taktinį ir psichofizinį parengimą, PKT karių individualų parengimą bei bendrą visos rinktinės karių kovinio šaudymo įgūdžių gerinimą.
Vertinant kovinį rengimą per padalinių prizmę reikėtų išskirti šiuos aspektus:

• Kuopos vykdė joms nustatytas kovinio rengimo užduotis, siekiant įvykdyti Rinktinės uždavinį. Šiuo atveju pagrindinis dėmesys buvo skirtas TMU OP SPE 3 kuopai, kuri buvo sudaryta iš 501-505 pėstininkų kuopų karių. Metų kovinį rengimą vainikavo 2013-10-09/13 Pabradės poligone vykusios kompleksinės lauko taktikos pratybos, kuriose pirmą kartą visą rinktinė vykdė užduotis kaip vienas vienetas. Be to, TMU OP SPE kariai pirmi KASP istorijoje atliko V etapo kovinį šaudymą - būrys gynyboje.

• Žvalgų būrio sukomplektavimas ir rengimas tapo vienu iš Rinktinės prioritetų, žvalgai turėjo galimybę dalyvauti bendrose pratybose su Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono žvalgais ir kitais padaliniais Lietuvos teritorijoje, atsirado galimybė gerinti jų psichofizinį rengimą. Psichofizinio rengimo metu žvalgai treniravosi pasitikėjimo vienas kitu, mokėsi įveikti skausmo baimę, taip pat galėjo praktiškai išbandyti šuolius iš važiuojančio sunkvežimio.
• Štabo mokymai buvo organizuojami atsisakant komforto sąlygų bei maksimaliai įtraukiant visą turimą įrangą. Buvo įsitikinta, kad sumaniai panaudojant turimus minimalius resursus galima įvykdyti keliamas užduotis.
• PKT karių ir vadų individualiame rengime taip pat buvo pokyčių. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti istorinių mūšių analizė ir jų pristatymai. Ši naujovė leido praplėsti PKT karių akiratį bei sudarė galimybes tobulėti. Pratybos skirtos mokyti jaunesniuosius vadus, leido suteikti kariams savanoriams ne tik žinių, bet ir reikiamų įgūdžių planuojat ir valdant mažus padalinius.

2013 m. kovinis rengimas buvo ne tik iššūkis aprūpinimui, resursams, tačiau taip buvo identifikuota galimybė pasiekti aukštų rezultatų turint minimalius resursus.
Aukštų kovinio rengimo rezultatų pasiekusieji Rinktinės kariai neliko nepastebėti ir neįvertinti. 2013 m. 16 karių savanorių iš Rinktinės kuopų metų pabaigoje už puikius kovinio rengimo rezultatus buvo apdovanoti 5-osios rinktinės moneta.
 

2012 m.

 

KOVINIO ŠAUDYMO IR LAUKO TAKTIKOS PRATYBOS

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-oji rinktinė toliau kryptingai vykdo kovinį pasirengimą. Rugpjūčio 4-5 dienomis Pabradės poligone buvo surengti 5 kuopų mokymai, kuriuose dalyvavo kariai savanoriai iš Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio miestų ir rajonų. Į mokymus susirinko beveik 100 karių savanorių. Pirmą pratybų dieną kariams buvo priminti taiklaus šaudymo principai, atliktos treniruotės - po ko vyko kovinio šaudymo pratybos, kurių metų visi pratybų dalyviai sėkmingai pasiekė teigiamą įvertinimą. Antroji diena skirta taktikai. Suformuoti pėstininkų būriai ir pavieniai skyriai vykdė pavestas taktines užduotis. Poligono teritorijoje paskirtuose sektoriuose padaliniai vykdė žygius, įsirengė patrulio bazes, iš kurių vėliau vykdė žvalgybą, puolimo ir gynybos operacijas. Tai buvo vienas iš paskutinių pasirengimo žingsnių vertinamosioms lauko taktikos pratyboms, kurios vyks 2012 m. rugsėjo 15-16, 29-30 dienomis. Šių pratybų metu padaliniai bus vertinami, kaip metų bėgyje pasiruošė vykdyti jiems iškeltas užduotis.
Šiandien KASP Vyčio apygardos 5-ąją rinktinę sudaro 8 pėstininkų kuopos, Štabo ir aptarnavimo kuopa ir Rinktinės štabas.

 

 

   

 

nuotraukos iš Rinktinės archyvo

 

 

 

 

Rinktinės kariai dalyvavo 8 km. žygyje ir laikė karių fizinio pasirengimo testą

 

 

2012 m.  balandžio 25 d.  Rinktinės kariai laikė fizinio pasirengimo testą.

 

 

   

 

 

2012 m. kovo 1 d. Rinktinės kariai dalyvavo 8 km. žygyje Pajuosčio km.

 

 

  
 

 

kpt. A. Januševičiaus nuotraukos

 

2011 m.

 

Oro paramos mokymai

 

Liepos 18 - 19 dieną, KASP Vyčio apygardos 5 - tosios rinktinės kariai besiruošiantys misijai Afganistane (PAG-14) Pajuostyje mokėsi kviesti ir valdyti neatidėliotiną oro paramą. Pirmąją pratybų dieną visi kariai išklausė teorines paskaitas, o antroji diena buvo skirta karių teorinių žinių įtvirtinimui praktiniais įgūdžiais. UVG grupių vadai, pavaduotojai ir ryšininkai praktiškai atliko oro paramos kvietimą ir koordinavimą pratybose su Lietuvos kariuomenės lengvaisiais atakos lėktuvais L-39. Pratybas vedė Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalijono II Oro atakos grupės vadas kpt. D. Kalėda.
Pratybos buvo organizuotos tam, kad kariai įgytų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių apie neatidėliotiną oro paramą, jos galimybes, apribojimuis bei procedūras jai kviesti ir valdyti. Oro parama kviečiama ir valdoma kvalifikuoto oro atakos vadovo, tačiau susiklosčius situacijai kai padalinys susiduria su didelę ugnies persvarą turinčiu priešu ir nėra galimybės turėti kitokią paramą, įskaitant ir kvalifikuotą oro atakos vadovą, gali būti naudojamos neatidėliotinos oro paramos procedūros (angl. Emergency CAS). UVG kariai atlieka užduotis toli nuo bazės, tad paramos žeme gali tekti laukti labai ilgai, todėl pratybose įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai gali būti gyvybiškai svarbūs jei situacija susiklostytų ne taip kaip buvo planuojama.

 

Vertinamosios lauko taktikos pratybos

 

Š. m. birželio mėn. 4-5 d. Rinktinės penkiose kuopose vyko vertinamosios lauko taktikos pratybos. Pratybų metu, Rinktinės 501, 502, 509 pėstininkų kuopose Panevėžio apskrityje, 503, 504 pėstininkų kuopose Šiaulių apskrityje, taip pat š. m. birželio 11-12 d. 507, 508, 510 kuopose Pajuostyje, Panevėžio r. buvo atlikti karių savanorių RP 2 (rengiamų pajėgumų) vertinimai. Šių pratybų metu buvo vertinamas karių pasirengimas atlikti įvairias užduotis: vykdyti taktinį žygį, vietovės žvalgybą, įrengti patrulio bazę, vykdyti gynybą.

 

Akimirkos iš vertinamųjų lauko taktikos pratybų

 

   

 

   

vrš. Č. Vasilkevičiaus ir kpt. R. Jarecko nuotraukos

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-03-15
Sprendimas: Fresh Media