Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Savanoriškos tarnybos ištakos Panevėžio apskrityje 1918-1920 metais. 1918 m. gruodžio 29 d. Vyriausybė paskyrė Panevėžio apskrities dalinio vadu karininką J. Variakojį. 1919 m. sausio 2 d. J.Variakojis atvyko į Panevėžį organizuoti kariuomenės kūrimą. Jau sausio pirmomis dienomis mieste šeimininkavo bolševikai ir tvyrojo baimės atmosfera. Į J.Variakojo kvietimą atsiliepė tik 9 vyrai. Panevėžio apskrities apsaugos karinio dalinio pirmieji savanoriai buvo: karininkas P. Kibirkštis, karo valdininkas K. Kregždė, J. Nakrošis, P. Miknys, S. Mačikūnas, broliai K. S. Kubiliai, bei trys broliai Balčai. Negausus savanorių būrys, iš besitraukiančių vokiečių karinio dalinio gavo ginklų ir  nesipriešindamas pasitraukė iš Panevėžio. 1919 m. pavasarį Panevėžio apylinkėse telkėsi partizanų būriai. Apsaugos dalinys pasipildė naujais savanoriais. Dvi po 120 karių Šaulių kuopos, viena Mokomoji kuopa ir Raitų žvalgų būrys, patikimai gynė vidurio Lietuvos regioną, išvijo bolševikus iš Ukmergės, Kėdainių, Šėtos ir Panevėžio.

 

 

Vyčio apygardos partizanų veikla 1944-1953 metais. 1944 metais liepos 20 dieną Taujėnų miške įvyko besikuriančių partizanų grupių sąskrydis. Į sąskrydį susirinko vyrai iš Vadoklių, Taujėnų, Siesikų, Pagirių. Iš viso jų buvo apie du šimtus. Sąskrydyje dalyvavo 4 karininkai. Buvo įkurta partizanų rinktinė, kuri vėliau pervadinta Vyčio apygarda. Jos vadu buvo išrinktas kapitonas Juozas Krikštaponis, pavaduotoju vyr. leitenantas Danielius Vaitelis. 1945 metais sausio 11 d. į Lėno mišką buvo įvesta gausi okupacinė kariuomenė. Sausio 12 d. buvo užpulta partizanų stovykla. Mūšis vyko apie šešias valandas. Stovykloje žuvo pirmasis Vyčio apygardos vadas kpt. Juozas Krikštaponis. Po jo žūties apygardos vadu tapo vyr.ltn. Danielius Vaitelis-Briedis. 1948 m. gegužės 13 d. žuvus Danieliui Vaiteliui-Briedžiui, apygarda faktiškai liko be vadovybės. 1949 m. pradžioje buvo sudarytas naujas Vyčio apygardos štabas, kurio viršininku buvo paskirtas Kostas Tvaska-Rugelis. 1950 m. Vyčio apygardoje dar veikė 13 partizanų būrių, kuriuose buvo apie 100 aktyvių kovotojų.

 

Vyčio apygardos 5-oji rinktinė

 

1991 metai

Balandžio 22 d. buvo įkurta rinktinė. Rinktinės vadu paskirtas- Bronislovas Juozaitis, štabo viršininku - Antanas Pranskūnas. Įkurtos kuopos Panevėžyje, Panevėžio rajone, Kupiškyje, Rokiškyje, Pasvalyje ir Biržuose.

Liepos 6-7 d. rinktinės kariai dalyvavo I Savanorių sporto žaidynėse, kuriose užėmė  III vietą. Rugpjūčio mėnesį (pučas) daug rinktinės karių gynė Parlamentą.

 

1992 metai

Gegužės 17 d. rinktinei buvo įteikta kovinė dalinio vėliava. Birželio mėn. suformuoti Panevėžio raj., Pasvalio ir Anykščių batalionai. Metų pabaigoje rinktinėje jau buvo suformuota 19 kuopų.

 

1993 metai

Sausio 18 d. į rinktinę atvyko pirmoji užsienio karinė delegacija - karininkai iš Danijos Home Guardo. Vasario 27 d. Biržų rajone, rinktinės savanoriai dalyvavo pirmuose bendruose tarptautiniuose mokymuose su Latvijos Ziemessardzes 5-ąja brigada.

Kovo 1 d. buvo likviduotos Panevėžio apskrities komendantūros ir įkurti teritorinės gynybos rajonai.

Kovo 10 d. pradėjo vykdyti valstybinio objekto Biržų naftos transportavimo įmonės ,,Naftotiekis" apsaugą.

Kovo 12 d. Naciagalos km., Naujamiesčio sen., Panevėžio raj., buvusioje sovietų armijos radiolokacinės kuopos teritorijoje įkurtas, SKAT Panevėžio ATG rinktinės mokymo centras. MC pirmuoju viršininku paskiriamas kpt. Pranciškas Vaišvila.

Gegužės 19 d. rinktinės kariai dalyvavo SKAT štabe organizuotame savanorių suvažiavime.

Liepos 1 d. pradėjo  vykdyti Subačiaus kuro bazės apsaugą.

 

1994 metai

Liepos 5-6 dienomis rinktinė organizavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų IV savanorių sporto žaidynes.

Birželio 7 d. rinktinės vadas buvo paskirtas Panevėžio apskrities komendantu.

Rugsėjo 10 d. Anykščių bataliono kariai dalyvavo perlaidojant Lietuvos partizanų palaikus Viešintų miestelyje, Anykščių raj.

 

1995 metai

Sausio 28-29 dienomis buvo surengti bendri rinktinės ir Panevėžio Karaliaus Mindaugo MDB taktiniai mokymai. Anykščių batalioną perdavė Utenos rinktinei.

Spalio 16-17 dienomis rinktinėje lankėsi Bundesvero delegacija vadovaujama mjr. Reddemanno.

 

1996 metai

Sausio 29 d. rinktinės vadu buvo paskirtas mjr. Antanas Pranskūnas.

Vasario 20-21 d. rinktinė dalyvavo SKAT štabo organizuojamuose pirmuosiuose štabų mokymuose.

Gegužės 10-12 d. rinktinės kariai dalyvavo taktiniuose mokymuose, kuriuose taip pat dalyvavo ir Latvijos kariuomenės 5 -osios Ziemessardzes brigados kariai. Rinktinės mokymus stebėjo Generalinio štabo karininkai. Tarp rinktinės ir Danijos Home Guard 41-osios apygardos karių užsimezgė draugiški ryšiai. Pasikeista karių vizitais.

 

1997 metai

Kovo 18-23 d. Panevėžio apskrityje vyko pirmi dideli Lietuvos kariuomenės mokymai "Pavasario vėjai-97".

Gegužės 10-11 d. rinktinės kariai dalyvavo Latvijos Respublikos 523 brigados mokymuose ,,Saulė-97".

Birželio 3 d. rinktinės vadu buvo paskirtas mjr. Pranciškas Vaišvila.

Birželio 22 d. rinktinės vadas mjr. P. Vaišvila pasirašė rinktinės bendradarbiavimo sutartį su Danijos 41 rajono vadu mjr. O. Bagessgardu.

Rudenį Pasvalio RTG 53 bataliono savanoriai ir Pasienio policija surengė bendrus mokymus.

Spalio 7 d. rinktinės kariai dalyvavo penkių SKAT rinktinių štabų mokymuose. Du rinktinės kariai dalyvavo taikos palaikymo operacijoje LITPLA - 6, Kosove.

 

1998 metai

531 kuopos taktines pratybas stebėjo amerikiečių Karo ryšių grupės "Kariuomenė-kariuomenei" kariai, vadovaujami plk. Rono Kronderio.

Kovo 22-28 d. rinktine dalyvavo taktiniuose mokymuose „Pavasario Vėjas-98".

Gegužės 23-24 d. vyko bendri 52 bataliono ir Latvijos Respublikos 5-osios Ziemessardzes brigados karių mokymai.

Gruodžio 31 d. rinktinės kariai baigė vykdyti Biržų naftos transportavimo įmonės ,,Naftotiekis" apsaugą.

 

1999 metai

Sausio 15 d. rinktinei buvo suteiktas Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vardas.

Rudenį 501 kuopos taktines pratybas stebėjo ir kartu juose dalyvavo grupė Danijos Home Guard karininkų.

Spalio 26 d. rinktinės Mokymo centrui buvo suteiktas Danieliaus Vaitelio (Vyčio apygardos partizanų vado) vardas.

 

2000 metai

Rinktinės kariai dalyvavo keturių rinktinių štabų mokymuose Kaune.

 

2001 metai

Gegužės 21 d. rinktinės vadu buvo paskirtas plk. ltn. Ričardas Leikus.

Rinktinės kariai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Amber Hope 01".

 

2002 metai

Sausio mėnesį Panevėžio apskrities žiniasklaidos atstovai dalyvavo 2-jų parų pratybose, kuriose susipažino su Krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybos ypatumais.

Sausio 9 d. 52 batalionas buvo prijungtas prie 51 bataliono.

Vasario 14 d. sustabdyta Danielio Vaitelio mokymo centro veikla.

Pravesti 4 parų rinktinės štabų mokymai „Gandras 02".

 

2003 metai

Rinktinės kariai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ,,Amber Hope 03".

Lapkričio mėn. pravestos taktinės pratybas Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro taktiniame treniruoklyje.

 

2004 metai

Nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., pradėjus NATO lėktuvams saugoti Baltijos šalių oro erdvę, rinktinės kariai vykdė Zoknių oro uosto apsaugą.

Rinktinės kariai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ,,Baltic Spirit 04".

Du rinktinės kariai savanoriai dalyvavo taikos palaikymo operacijoje Kosove, KFOR-11 būrio sudėtyje.

Pabaltijo kariškių virvės traukimo čempionate rinktinės komanda tapo čempionais.

Organizuotas konkursas ,,Įmonė 2004", kurio tikslas - išaiškinti glaudžiausiai su rinktine bendradarbiaujančią įmonę.

Gruodžio 23 d. vykdant Krašto apsaugos savanorių pajėgų reformą išformuoti 51, 53 ir 54 batalionai. Jų funkcijas perėmė 511, 521, 531, 541, 561 Pėstininkų kuopos, taip pat buvo suformuotos Štabo ir Aptarnavimo kuopa.

 

2005 metai

Balandžio - spalio mėn. suformuotas KFOR-12 būrys (daugiausia iš rinktinės karių savanorių) dalyvavo taikos palaikymo operacijoje Kosove.

Gruodžio mėn. vienas rinktinės karys su PAG-2 būriu išvyko į tarptautinę operaciją Afganistane.

 

2006 metai

Nuo rugsėjo 1 d., vykdant Krašto apsaugos savanorių pajėgų reorganizaciją, prie Vyčio apygardos 5-osios rinktinės prijungtos penkios Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kuopos.

Spalio mėn. rinktinės Žvalgų komanda dalyvavo Didžiojoje Britanijoje organizuotose Cambrion Patrul 06 varžybose, tarp 24 komandų iškovojo 6 vietą.

 

2007 metai

Balandžio - spalio mėn. buvo suformuotas KFOR-16 būrys (daugiausia iš rinktinės karių) dalyvavo taikos palaikymo operacijoje Kosove.

Rugsėjo mėn. rinktinės Žvalgų komanda dalyvavo Latvijos Respublikoje Cesės mieste vykstančiose 15-osiose Zemessardzes patrula 2007 varžybose, tarp 26 komandų iškovojo 5 vietą.

 

2008 metai

Rugsėjo mėn. rinktinės kariai dalyvavo Latvijos Respublikoje organizuojamose tarptautinės žvalgybos patrulio varžybos „Zemessardzes patrula 2008", kuriose iškovojo 2 vietą.

Gruodžio 15 d. rinktinės vadu buvo paskirtas mjr. Eligijus Senulis.

Rinktinės geriausios kuopos rinkimuose geriausia pripažinta 502 pėstininkų kuopa, kuopos vadas kpt. S. Zapustas.

 

2009 metai

 

Rinktinės geriausios kuopos rinkimuose geriausia kuopa pripažinta 502 pėstininkų kuopa, kuopos vadas kpt. S. Zapustas.

Balandžio - birželio mėn. suformuotas KFOR-20 būrys (daugiausia iš rinktinės karių) dalyvavo taikos palaikymo operacijoje Kosove.

Rugsėjo 11 - 13 d. Latvijos Respublikoje rinktinės kariai dalyvavo Tarptautinėse žvalgybos patrulio varžybose „Zemessardzes patrula 2009". Rinktinės komanda mišrių komandų įskaitoje užėmė 2 vietą.

 

2010 metai

Rinktinės geriausios kuopos rinkimuose geriausia kuopa  pripažinta 505 pėstininkų kuopa (Šiauliai), kuopos vadas kpt. V. Gruodis.

Birželio 13/18 d. rinktinės TMU OP kuopa dalyvavo vertinamosiose lauko taktikos pratybose.

Liepos 6 d. vyko KASP XX sporto žaidynės. Rinktinė 10 kartą tapo sporto žaidynių nugalėtoja.

Spalio mėn. rinktinės per 100 karių kuopa vadovaujama kpt. Tado Kavaliausko dalyvauja „Saber STRIKE 11" pratybose.

 

2011 metai

Sausio 3 d. prasideda PAG-14 Štabo kuopos karių rengimas.

Rinktinės kariai dalyvavo KASP XX metinių iškilmingame minėjime Vilniuje.

Rugsėjo 9-11 d. Rinktinės žvalgai tarptautinėse varžybose „Zemessardze patrula" Latvijos Respublikoje mišrių komandų įskaitoje užėmė 1-ąją vietą (iš 11 komandų), o vyrų įskaitoje iškovojo 2-ąją vietą (iš 22 komandų).

Nuo lapkričio 14 d. tarptautinę operaciją Afganistano Goro provincijoje vykdė provincijos atkūrimo grupės keturioliktoji (PAG-14) pamaina, suformuota KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių pagrindu. Pamainai vadovavo  Rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Eligijus Senulis.

Balandžio 22 d. Rinktinė šventė XX įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  502 kuopa, vadas kpt. Sigitas Zapustas.

  

2012 metai

Nuo sausio 1 d. vykdant Krašto apsaugos savanorių pajėgų reorganizaciją Vyčio apygrdos 5-osios rinktinės 5 kuopos perkeliamos į atkurtą Prisikėlimo apygardos 6-ąją rinktinę. Prie Vyčio pygardos 5-osios rinktinės prijungiamos Anykščių, Utenos ir Zarasų kuopos.

Gegužės 14 d. tarptautinę operaciją Afganistano Goro provincijoje baigė vykdyti PAG 14 pamaina, suformuota KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių pagrindu.

Liepos 4 d. Rinktinės vadu paskirtas mjr. Aurelijus Motiejūnas.

Rugsėjo 7-9 d.„Zemessardzes patrula 2012" varžybose KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai iš 40 varžybose dalyvavusių komandų, užėmė pirmąją ir trečiąją vietas mišrių komandų įskaitoje bei antrąją vietą - vyrų komandų įskaitoje. Tai yra geriausias rinktinės komandų pasirodymas per septynerius dalyvavimo varžybose metus.

Balandžio 22 d. Rinktinė šventė XXI įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  502 kuopa, vadas kpt. Sigitas Zapustas.

 

2013 metai

Balandžio 22 d. Rinktinė šventė XXII įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  Štabo ir aptarnavimo kuopa, vadas kpt. Ignas Abramikovas.

Gegužės 19 d. Rinktinės 506 pėstininkų kuopos vadas kpt. Raimundas Jareckas perdavė pareigas vyr. ltn. Sergejui Afanasjevui.

Birželio 30 d. Panevėžyje vyko KASP XXII sporto žaidynės. Rinktinė tapo sporto žaidynių III vietos nugalėtoja.

Spalio 5-6 d. Rinktinės 507 pėstininkų kuopoje lankėsi ir pratybas stebėjo Švedijos karalystės ambasadosgynybos atašė Lietuvai plk. ltn. Tapani Mattus.

Spalio 9-13 d. vyko Rinktinės kompleksinės vertinamosios lauko taktikos pratybos „Gudrus ir stiprus aukštaitis 2013 "

 

 2014 metai

Vasario 13 d. Rinktinės Štabo patalpose III a. salei buvo suteiktas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio pavadinimas.

Birželio 11-20 d. JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos ir Lietuvos kariai dalijosi individualių ir kolektyvinių įgūdžių patirtimi JAV Pensilvanijos valstijoje.

Liepos 16 d. Rinktinės vadu paskirtas plk. ltn. Andrius Mickus

Spalio 20-26 d. vyko Rinktinės kompleksinės vertinamosios lauko taktikos pratybos „Gudrus ir stiprus aukštaitis 2014 ".

Balandžio 22 d. Rinktinė šventė XXIII įkūrimo metines. Buvo apdovanota 2013 m. geriausia rinktinės  Štabo ir aptarnavimo kuopa, vadas kpt. Ignas Abramikovas.

 

2015 metai

Balandžio 22 d. Rinktinės Štabo ir aptarnavimo kuopos patalpų salei buvo suteiktas Danieliaus Vaitelio - Briedžio pavadinimas.

Balandžio 22 d. Rinktinė šventė XXIV įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  501 kuopa, vadas kpt. Valerijus Gruodis

Birželio 27/28 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vyko KASP XXV sporto žaidynės. Rinktinė tapo sporto žaidynių I vietos nugalėtoja.

Spalio 13/18 d. Utenoje vyko Rinktinės vertinamosios lauko taktikos pratybos „Stiprus gudrus aukštaitis 2015 m."

Gruodžio 8 d. Rinktinėje lankėsi Latvijos Respublikos nacionalinės gvardijos atstovai.

 

2016 m.

Balandžio 22 d. Biržų pilyje Rinktinė šventė XXV įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  501 motorizuotoji pėstininkų kuopa, vadas kpt. Valerijus Gruodis.

Rugpjūčio 5 d. Biržuose buvo atkurta Rinktinės 509 lengvoji pėstininkų kuopa

Spalio 19/23 d. Rinktinės kariai organizavo ir dalyvavo kartu su Gruzijos, Belgijos, Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos kariais tarptautinėse vertinamosios lauko taktikos pratybos „TVIRTAS SKYDAS 5.

 

2017 m.

Balandžio 22 d. Panevėžyje Rinktinė šventė XXVI įkūrimo metines. Buvo apdovanota geriausia rinktinės  501 motorizuotoji pėstininkų kuopa, vadas kpt. Valerijus Gruodis.

Gegužės 20 d. Panevėžyje vyko Kariuomenės ir visuomenės dienos paminėjimas. 

Gegužės 21 d. buvo organizuotas žygis Vyčio apygardos partizanų keliai Šimonių girioje, Anykščių apskrityje. 

Liepos 1/2 d. Tauragėje vyko KASP XXVII sporto žaidynės. Rinktinė tapo sporto žaidynių I vietos nugalėtoja.

Rugpjūčio 10 d. Rinktinės vadu paskirtas plk. ltn. Vidas Zabiela.

Rugsėjo 28/spalio 1 d. vyko Rinktinės kompleksinės lauko taktinės pratybos „Stiprus aukštaitis 2017".

 

2018 m. 

Sausio 26 d. Rinktinės karių burys buvo išlydėtas  į tarptautinę misiją  „MINUSMA“ (2018-02/2018-06).

Balandžio  6 d. 6 Rinktinės kariai buvo išlydėti į karinė tarptautinę mokymo operaciją Yavoriv poligone Ukrainoje (2018-04/2018-06).

Gegužės 17/20 d.  vyko Rinktinės kompleksinės lauko taktinės pratybos „Vyčio kardas 2018“.

Spalio/lapkričio mėn. paminint Lietuvos kariuomenės šimtmetį Rinktinės atsakomybės regione įžymiose vietovėse buvo pasodinti ąžuolai.

Lapkričio 23 d. Rinktinės kariai dalyvavo Lietuvos kariuomenės šimtmečio parade Vilniuje.  

Gruodžio mėn. išrinkta geriausia  2018 metų Rinktinės 509 lengvoji pėstininkų kuopa, vadas kpt. Modestas Lapienis.  

 

2019 m.

Sausiso 11 d. Rinktinės 506 lengvoji pėstininkų kuopa persikėlė į najas patalpas Laisvės g. 13, Rokiškis

Birželio 29/30 d. Kupiškyje vyko KASP XXIX sporto žaidynės. Rinktinė tapo sporto žaidynių III vietos nugalėtoja.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-07-12
Sprendimas: Fresh Media