Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Organizuojami kursai

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau SP JLMC) organizuojamai 69 skirtingi kursai, kurie daugiausiai skirtus Sausumos pajėgų kariams, tačiau, esant poreikiui, jie atviri ir kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų kariams.

 

SP JLMC sudėtyje esančių (kursų) padalinių tikslas - parengti Sausumos pajėgoms (prireikus ir kitoms kariuomenės pajėgų rūšims) reikalingus specialistus ir vadus vadovaujantis SP JLMC kursų planu.

 

Šarvuočio M 113 vado kursas;

 

Pėstininkų skyriaus vado-vyr. šaulio kursas;

 

Štabo darbo kursas;

 

Saugos instruktoriaus kursas;

 

Pradinis patrulio kursas;

 

Patrulio kursas;

 

Bazinis žvalgybos kursas;

 

S2 kursas;

 

Žvalgų vado kursas;

 

Saugumo karininkų (specialistų) kursas;

 

Motorizuotosios žvalgybos kursas;

 

Išgyvenimo, vengimo, pasipriešinimo ir išsigelbėjimo kursas (A, B, C lygių);

 

Atvirų šaltinių žvalgybos kursas;

 

Žvalgybos analizės kursas;

 

Civilių ir karių bendradarbiavimo kursas;

 

Bazinis komunikacijos ir verbavimo kursas;

 

Komunikacijos ir verbavimo kursas;

 

Informacinių operacijų kursas;

 

Padalinių stebėtojų (vertintojų) kursas;

 

Mūšio apgyvendintoje vietovėje kursas;

 

Apsaugos nuo cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio užterštumo specialisto kursas;

 

Cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio užterštumo prognozavimo kursas;

 

Standartinių sprogmenų neutralizavimo specialisto kursas;

 

Standartinių sprogmenų neutralizavimo vadovo kursas;

 

Kovos prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus kursas;

 

Improvizuotų sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo kursas;

 

Sprogimo aplinkybių tyrimo kursas;

 

Kovinės inžinerinės paramos specialisto kursas;

 

Kovinės inžinerinės paramos vadovo kursas;

 

Sprogdinimo darbų kursas;

 

Bendrosios inžinerinės paramos specialisto kursas;

 

Bendrosios inžinerinės paramos vadovo kursas;

 

Bazinis karo inžinerijos kursas;

 

Kovinės inžinerinės paramos planavimo kursas;

 

Improvizuotų gynybinių užtaisų kursas;

 

M2HB QCB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas;

 

FN MAG kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas;

 

CG granatsvaidžio granatsvaidininko kursas;

 

Automatinio granatsvaidžio HK GMG operatoriaus kursas;

 

PV 1110 beatošliaužio pabūklo operatoriaus kursas;

 

JAVELIN raketų sistemos operatoriaus kursas;

 

Priešakinio stebėtojo kursas;

 

Meteorologijos radarų operatoriaus kursas;

 

105 mm haubicos M50 skyriaus vado kursas;

 

Ugnies paramos karininko kursas;

 

Topografo kursas;

 

Ugnies valdymo centro specialisto kursas;

 

60 mm minosvaidžio minosvaidininko kursas;

 

120 mm minosvaidžio minosvaidininko kursas;

 

120 mm minosvaidžių skyriaus vado kursas;

 

Taiklaus šaulio kursas;

 

Snaiperio pėstininko kursas;

 

Saugos karininko padėjėjo kursas (artilerijos pabūklai);

 

Saugos karininko kursas (artilerijos pabūklai);

 

Saugos vado kursas (artilerijos pabūklai);

 

Minosvaidžių saugos vado kursas;

 

Artilerinės oro gynybos patrankos L70 operatoriaus kursas;

 

Šaulio-inžinieriaus kursas;

 

155 mm haubicos PzH2000 vairuotojo kursas;

 

Technikos evakuacinės transporto priemonės BPz2 vairuotojo kursas;

 

Karo komendanto kursas;

 

155 mm haubicos PzH 2000 bokštelio operatoriaus kursas;

 

Netiesioginės ugnies iškvietimo ir koregavimo kursas;

 

Kulkosvaidininko instruktoriaus kursas;

 

Granatsvaidininko instruktoriaus kursas;

 

Šarvuočio vairuotojo kursas;

 

Šarvuočio vairuotojo instruktoriaus kursas;

 

Taiklaus šaulio instruktoriaus kursas;

 

Snaiperių operacijų kursas. 

 

 
   

Akimirkos iš SP JLMC organizuojamų kursų pratybų

x

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-08-27
Sprendimas: Fresh Media