Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinės operacijos

Šiuolaikinės globalinės grėsmės įneša daug politinio nestabilumo ir konfliktų įvairiuose pasaulio regionuose. Dėl šios priežasties kur kas didesni nei ankščiau reikalavimai keliami ir kariams – dalyvauti įvairaus tipo ir intensyvumo tarptautinėse operacijose už Lietuvos ribų.

 

Lietuvos kariai vyksta į karščiausius taškus, nelaukdami kol krizių padariniai pasieks Lietuvą. Karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose šiuo metu yra vienas iš pagrindinių šalies saugumo užtikrinimo būdų.

 

Tokios misijos reiškia ir naują kario įvaizdį: šiuolaikinis karys turi būti pasirengęs ne tik kariniu požiūriu, bet ir turėti atitinkamą išsilavinimą, suprasti tarptautinę politiką, mokėti užsienio kalbas, kitaip tariant, būti visapusiškai profesionalus. Lietuvos kariai, veikiantys tarptautinėse operacijose daugianacionalinių pajėgų sudėtyje, negali būti menkesnės moralės, prasčiau pasirengę ir ginkluoti nei sąjungininkų kariai.

 

Per penkiolikos metų laikotarpį daugiau nei du šimtai Karaliaus Mindaugo bataliono karių yra dalyvavę įvairiose tarptautinėse operacijose.

 

Dalyvaudami tarptautinėse taikos palaikymo pratybose ir misijose kariai susipažįsta su NATO sąjungininkų kariuomenėmis, jų kovos technika ir ginkluote bei taikos palaikymo misijose vykdomomis užduotimis ir jų atlikimo procedūromis. Pvz.: vykdo patruliavimą pėsčiomis ar su transporto priemonėmis, atlieka namų apiešką, VIP eskortą, konvojavimą, vykdo kontrolės ar stebėjimo posto užduotis, malšina riaušes, vykdo žvalgybą, stovyklos ir kitų objektų apsaugą ir pan.

 

BATALIONO KARIAI VYKDĖ MISIJAS ŠIOSE VIETOVĖSE

    

Apie 50% Mindaugo MPB profesinės karo tarnybos karių turi tarptautinių misijų patirties, dalis iš jų yra dalyvavę misijose jau po porą ir daugiau kartų. Daugelyje misijų bataliono kariai dalyvavo būdami priskirti prie kitų Lietuvos kariuomenės dalinių ir padalinių: misija LITPLA-1 buvusioje Jugoslavijoje, misija PAG-2 Afganistane ir misijos LITDET-4, LITDET-5, LITCON-6 ir LITCON-9 Irake. Tačiau buvo ir misijų (parodytos žemiau), kuriose dalyvavo nuo būrio iki bataliono dydžio padaliniai suformuoti mūsų bataliono profesinės karo tarnybos karių pagrindu (nuo 30 iki 80 karių).

 

2002 m. taikos palaikymo misija Kosove KFOR-6 būrys

 

 

2005 m. taikos palaikymo misija Afganistane PAG-1 būrys

 

 

 

 

2006-2007 m. taikos palaikymo misija Irake LITCON-8 būrys

 

 

2007-2008 m. taikos palaikymo misija Afganistane PAG-6 – batalionas (bataliono profesinės karo tarnybos karių pagrindu buvo suformuota Apsaugos kuopa, Štabas ir 2 mobiliosios ryšio ir stebėjimo grupės)

 

Nuo 2011 m. gegužės iki lapkričio mėn. taikos palaikymo misija Afganistane PAG-13 - batalionas 

PAG-13 fotogalerija

 

2019 m. rugsėjo 17 d. rytinės rikiuotės metu Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariams, vykstantiems į karinę mokymų misiją Ukrainoje buvo įteikta Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava. Kapelionas plk. ltn. Virginijus Veilentas suteikė palaiminimą.
Į Lietuvos karinę mokymo misiją Ukrainoje (LMTM-U) išvykusi Karaliaus Mindaugo husarų bataliono pagrindu suformuota grupė kartu Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lenkijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, ir Švedijos kariais 2019 m. spalio 8 d. pradėjo UKR kariuomenės sausumos pajėgų karių kovinį rengimą. Bataliono kovinės grupės rengimas yra vykdomas, kovinio rengimo centro instruktorių, tuo tarpu Lietuvos ir kitų šalių instruktoriai atlieka stebėtojų, bei patarėjų funkciją. Lietuvos kontingentas pilnai vykdo vienos iš trijų jūrų pėstininkų kuopų kovinį rengimą. Rengimas vyksta Yavoriv kovinio rengimo centre, Ukrainoje į kurį atvyko 36-osios jūrų pėstininkų brigados bataliono kovinė grupė.

 

  

 

36-oji jūrų pėstininkų brigada yra dislokuota pietų Ukrainoje ir nuo 2015 metų, kai buvo naujai sukurta, dalyvavo koviniuose veiksmuose prieš separatistus rytų Ukrainoje.
Lietuvos karinės mokymo misijos grupė yra suformuota Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pagrindu. Kartu su husarais į mokymo misiją atvyko kariai iš Gynybos štabo, Juozo Lukšos mokymo centro, kitų MBP GV padalinių. Grupė susideda iš 12 patyrusių karių, turinčių ilgametę tarnybos patirtį Lietuvos kariuomenėje, dauguma iš jų ne kartą dalyvavo įvairiose tarptautinėse misijose, bei operacijose.