Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas 2008-2010 m.

MPB "Geležinis Vilkas" baigėsi didžiausios Sausumos pajėgų žvalgybos padalinių pratybos
2010-10-27 Spalio 20-24 dienomis Motorizuotoje pėstininkų brigadoje (MPB) „Geležinis Vilkas" (Rukla, Jonavos r.) vyko didžiausios Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų žvalgybos padalinių lauko taktinės pratybos „Rudens griaustinis 10", kurias rengė Sausumos pajėgų štabas ir MPB „Geležinis Vilkas".

 

Tarptautinė vertinimo komanda gerai įvertino brigados „Geležinis Vilkas" operacijų planavimo įgūdžius
2010-10-15 img

Spalio 15 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje baigėsi tarptautinės pratybos „Stiprus Liūtas" (angl. „Strong Lion"), per kurias buvo tobulinami ir vertinami Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo karių įgūdžiai planuoti gynybos operacijas.

 

Pagal scenarijų Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" kartu su sąjungininkų pajėgomis vykdė gynybines užduotis Lietuvos teritorijoje. Lietuvos brigada veikė kaip tariamos daugiašalės Baltijos šalių divizijos dalis.

Daugiau

 

Tarptautinėse pratybose „Stiprus liūtas" operacijų planavimo įgūdžius tobulina brigados „Geležinis Vilkas" štabo kariai
2010-10-13 img

Fotogalerija 

Spalio 11-15 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (KRC) Nemenčinėje vyksta tarptautinės pratybos „Stiprus Liūtas" (angl. „Strong Lion"), per kurias Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo karininkai tobulina įgūdžius planuoti gynybos operacijas, kuriose Lietuvos brigada pagal scenarijų veikia kaip tariamos daugiašalės Baltijos šalių divizijos dalis.

Daugiau

 

Kazlų Rūdoje vyksta baigiamosios karių pasirengimo misijai Afganistane pratybos „PAG-12 iššūkis"
2010-09-27

 Rugsėjo 27 - spalio 1 d. Kazlų Rūdos poligone (Marijampolės r.) vyksta misijai Afganistano Goro provincijoje besirengiančios dvyliktosios Lietuvos karių pamainos (PAG-12) pasirengimo vertinamųjų pratybų „PAG-12 iššūkis" aktyvioji fazė. Baigiamojo pasirengimo misijai etapo metu bus įvertinti pusmetį vykusio PAG-12 karių pasirengimo rezultatai.

 

 

 

 

 

Rengdamiesi misijai Afganistane brigados kariai dalyvauja pratybose „PAG-12 iššūkis
2010-09-10 img

Rugsėjo 6-10 dienomis Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (KRC) Nemenčinėje (Vilniaus r.) vyksta vertinamosios pratybos „PAG-12 iššūkis". Jų metu Lietuvos vadovaujamai Afganistano Goro provincijos atkūrimo misijai besirengiantys dvyliktosios pamainos (PAG-12) kariai mokosi, kaip veikti įvairiose situacijose misijos rajone.

 

 

 

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo kariai Vokietijoje dalyvauja pratybose „Mėlynasis riteris"
2010-08-26

 img

Rugpjūčio 23-27 d. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vadovaujantys karininkai dalyvauja Vokietijoje, pietinėse Hamburgo apylinkėse, vykstančiose vietovės žvalgymo pratybose „Mėlynasis riteris" (angl. Blue Knight).

Pratybose, kurias organizuoja Danijos divizija, kartu su Lietuvos kariais taip pat dalyvauja Estijos, Latvijos ir Danijos brigadų štabų karininkai. Lietuvos kariams mokymuose vadovauja brigados „Geležinis Vilkas" vadas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis.

 

MPB „Geležinis Vilkas" štabo kariai Vokietijoje dalyvaus pratybose „Mėlynasis riteris"
2010-08-20

img 

Rugpjūčio 23-27 d. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai dalyvaus Vokietijoje vyksiančiose vietovės žvalgymo pratybose „Mėlynasis riteris" (angl. Blue Knight), kurias organizuoja Danijos divizija. Kartu su Lietuvos kariais pratybose taip pat dalyvaus Estijos, Latvijos ir Danijos brigadų štabų karininkai.

 

 MPB „Geležinis Vilkas" štabo ir jo padalinių kariai dalyvavo Tauragės apskrityje vykusiose vietovės žvalgymo pratybose
2010-05-20 img

Gegužės 17-18 d. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo ir jo padalinių kariai dalyvavo Tauragės apskrityje vykusiose vietovės žvalgymo pratybose (angl. RECCEX), kurias  organizavo ir joms vadovavo Danijos karinių patarėjų grupė. Kartu su brigados štabu pratybose taip pat dalyvavo brigados „Geležinis Vilkas" batalionų štabai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Kauno ir Klaipėdos rinktinių štabai.

Vietovės žvalgybos pratybos RECCEX - tęstinė brigados karių mokymų dalis. Pratybų metu buvo detaliai išžvalgyta vietovė, o pagal gautus duomenis bus padaryti atitinkami pataisymai pirminiuose brigados „Geležinis Vilkas" štabo ir jo batalionų operacijų planuose.

 

Rukloje baigėsi žvalgybos padalinių pratybos
2010-05-10 img

Motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" surengtos žvalgybos padalinių valdymo grupių pratybos „Voratinklis" naudojant žemėlapius. Pratybų tikslas - treniruoti MPB „Geležinis Vilkas" ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) žvalgybos pajėgumus - žvalgybos padalinių valdymo grupes - būrio, skyrių vadus - vykdyti žvalgybos paramos užduotis, valdymo ir vadovavimo procedūras gynybinėse operacijose.

 

 

 

 

Rukloje baigėsi Danijos divizijos organizuojami mokymai
2010-04-14 img

Balandžio 14 d. Rukloje (Jonavos r.) baigėsi dviejų dienų tarptautinės štabų mokymo pratybos „Raudonasis riteris" (angl. „Red Knight"), kurias Lietuvoje organizavo Danijos divizija. Jų metu Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" štabas tobulino įgūdžius planuojant ir vykdant tarptautines gynybines operacijas aukštesnio karinio vieneto sudėtyje.

Pratybose, kurioms vadovavo ir mokymų aukštesniąją vadavietę sudarė Danijos divizijos štabo atstovai, MPB „Geležinis Vilkas" štabas dalyvavo kaip šiai Danijos divizijai mokymams priskirto vieneto dalis.

 

 

Rukloje vyks Danijos divizijos organizuojami mokymai
2010-04-12 img

Balandžio 13-14 d. Rukloje (Jonavos r.) vyks tarptautinės štabų mokymo pratybos „Raudonasis riteris" (angl. „Red Knight"), kurias Lietuvoje organizuoja Danijos divizija. Jų metu Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" štabas ir jo padaliniai treniruosis, kaip planuoti ir vykdyti tarptautines gynybines operacijas. Mokymams vadovaus ir mokymų aukštesniąją vadavietę sudarys Danijos divizijos štabo atstovai.

 

 

 

Brigados „Geležinis Vilkas" štabas dalyvavo tarptautinėse operacijų planavimo pratybose „Stiprus liūtas"
2010-03-22 img

ATNAUJINTA 2010-03-24 

Kovo 22-24 d. Rukloje (Jonavos r.) Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo kariai dalyvavo  tarptautinėse pratybose „Stiprus liūtas" (angl. Strong Lion), kurias organizavo ir joms vadovavo  Danijos karinių patarėjų grupė (angl. Danish Advisory and Training Staff, DATS). Pratybose buvo tobulinami brigados gebėjimai planuoti Lietuvoje gynybines operacijas, kuriose Lietuvos brigada veikia kaip daugiašalės Danijos divizijos dalis.

 

 

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabo kariai kariai dalyvavo mokymuose Danijoje
2010-02-18

Vasario 10-12 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabų kariai Danijoje, Nymindegabe, dalyvavo Danijos divizijos padalinių mokymuose „Keliaujantis riteris" (angl. Errant Knight). Mokymuose Danijos divizijos padalinių štabų kariai tobulino pasirengimą taikos palaikymo operacijoms. Mokymuose taip pat dalyvavo Danijos divizijos štabo ir divizijai priskirtų Latvijos ir Estijos brigadų štabų personalas, Danijos divizijos patarėjų grupės kariai - iš viso apie 100 žmonių.

 

Rukloje baigėsi Danijos patarėjų grupės organizuoti mokymai Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabų karininkams
2010-01-28

Sausio 26-27 d. Rukloje vyko Danijos patarėjų grupės organizuotas mokymosi periodas (angl. Study Period, STUPER) Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabų karininkams.

 

Kovinio rengimo centre vyks vertinamieji štabų mokymai „Sumanus vilkas 09"
2009-12-04

Gruodžio 7-11 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (Nemenčinėje) vyks kompiuteriniai vertinamieji motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabų mokymai „Sumanus vilkas 09". Pratybose dalyvaus apie 220 karių iš MPB „Geležinis Vilkas" brigados padalinių, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, inžinerijos bataliono bei Karinių oro pajėgų oro gynybos baterijos.

 

Lietuvos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Loyal Jewel 2009" Norvegijoje
2009-11-09

 img

Spalio 26-lapkričio 6 dienomis Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadovybė bei pagrindiniai štabo karininkai dalyvavo tarptautinėse pratybose, kurios vyko NATO jungtiniame kariniame mokymo centre Stavangeryje, Norvegijoje.

 

Surengtos didžiausios Sausumos pajėgų žvalgų taktinės pratybos
2009-11-06 img

Lapkričio 2-6 dienomis Rukloje (Jonavos r.) vyko Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" padalinių štabų žvalgybos skyrių karių ir žvalgybos padalinių taktinėse pratybose „Rudens griaustinis 09".

 

Pratybose „Rudens griaustinis 09" dalyvavo apie 120 karių iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadovybės ir padalinių, Sausumos pajėgų štabo, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Žvalgybos mokyklos.

 

 

 

Danijos divizijos atstovai aukštai įvertino brigados „Geležinis Vilkas" pasirengimą planuoti operacijas
2009-08-27 img

Rugpjūčio 26 d. baigėsi dvi dienas Rukloje (Jonavos r.) vykusios Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" štabo pratybos „Raudonasis riteris" (angl. „Red Knight"), kurioms vadovavo Danijos divizijos atstovai.

 

 

 

 

 

 

Rukloje - Danijos divizijos organizuojamos štabo pratybos „Raudonasis riteris"
2009-08-25 img

Rugpjūčio 25-26 d. Motorizuotojoje pėstininkų brigadoje (MPB) „Geležinis Vilkas" Rukloje (Jonavos r.) vyks tarptautinės štabų mokymo pratybos „Raudonasis riteris" (angl. „Red Knight").

Pratybose MPB „Geležinis Vilkas" štabas ir jo padaliniai dalyvaus kaip Danijos divizijai priskirtas vienetas. Mokymus organizuoja ir jiems vadovauja Danijos divizijos atstovai - Danijos divizijos karių grupė, tarp jų - Danijos divizijos vadas generolas majoras Agnus Rokos.

 

 

Baltijos batalionas pradėjo intensyvų pasirengimą budėjimui NRF
2009-04-24 img

Balandžio 24 d. Gaižiūnų poligone, Rukloje, baigėsi trišaliui Baltijos atalionui priskirtų Lietuvos kariuomenės padalinių pasirengimo vertinimo pratybos „Geležinis erelis 09". Pagrindinis pratybų tikslas - įvertinti Baltijos batalionui priskirtus Lietuvos padalinius.

 

 

 

 

 

 

 

NATO šalių Jungtinio greitojo reagavimo korpuso pratybos Vokietijoje
2008-11-17 img NATO šalių Jungtinio greitojo reagavimo korpuso pratybos Vokietijoje Lapkričio 6-13 d. Vokietijoje Paderborn miesto apylinkėse vyko NATO šalių Jungtinio greitojo reagavimo korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps - ARRC) pratybos „Arrcade Fusion 08". Pratybose dalyvavo daugiau nei pusšimtis motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" karių.

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės pratybos „Strong Shield 08"
2008-10-25 img

 Spalio 17 - 25 dienomis Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" vykdė tarptautines brigados lygmens kompleksines pratybas „Strong Shield 2008" („Tvirtas skydas"). Pratybų metu pagal parengtą scenarijų buvo vykdomos plataus spektro operacijos.

 

 

 

Tarptautinės štabų pratybos „Kupranugarinis voras" Nemenčinėje
2008-09-26

Rugsėjo 22 - 26 dienomis Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje (Vilniaus r.) vyko tarptautinės štabų pratybos „Kupranugarinis voras" (angl. „Camel spider"), kuriose Motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas"  padalinių štabai, taip pat atstovai iš Estijos ir Latvijos mokėsi planuoti ir vykdyti tarptautines aukšto intensyvumo kovines operacijas.

 

Oro gynybos baterija dalyvavo tarptautinėse elektroninės kovos pratybose
2008-09-19 img

Rugsėjo 19 d. baigėsi savaitę trukusios Baltijos šalių karinės oro gynybos pratybos. Pratybose, kurios vienu metu vyko visų trijų Baltijos šalių teritorijose, dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro gynybos padalinių kariai ir Baltijos šalių valdymo ir pranešimų centro Karmėlavoje kariniai atstovai. Lietuvai pratybose atstovavo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Oro gynybos baterija ir Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas, taip pat Valdymo ir pranešimo centro specialistai.

 

 

 

Kovinio rengimo centre Nemenčinėje vyko brigados štabo pratybos
2008-08-25

Rugpjūčio 18-22 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre vyko Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabų pratybos „Cool Lion".Pratybose buvo tikrinama, kaip tarpusavyje sąveikauja brigados padaliniai, tobulinamas vadovavimas ir valdymas naudojant informacines sistemas, taip pat operacijų planavimo ir taktinės veiklos procedūros.

 

Brigados „Geležinis Vilkas" kariai Danijoje pirmą kartą išbandė raketinį kompleksą „Stinger"
2008-06-21

Birželio 11-20 d. Danijoje Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" Oro gynybos baterijos kariai dalyvavo koviniams šaudymams pasirengti skirtuose mokymuose bei jų pabaigoje, pirmą kartą šaudė į oro taikinius priešlėktuvinės gynybos raketiniais kompleksais „Stinger".

 

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" kariai dalyvavo pratybose Danijoje
2008-06-10 img

2008 birželio 2-6 d. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" kariai dalyvavo štabų pratybose „Yellow Knight" („Geltonasis riteris") Danijoje, Oksbol apylinkėse. Į Danijos divizijos organizuojamus pratybas vyko daugiau nei 170 brigadoje tarnaujančių profesinės ir privalomosios karo tarnybos karių su mobilia vadaviete, ryšių ir kita įranga, užtikrinančia brigados štabo ir padalinių valdymą.

 

 

 

 

 

 

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

2019-10-11 Karių priesaika
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-08-24
Sprendimas: Fresh Media