Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

Lietuvos kariuomenės mokyklos uždaviniai:

rengti karjeros ir specialybės kursuose PKT karius, valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagal atskirus Lietuvos kariuomenės vado įsakymus - mokyti kitų valstybių karius, vykdyti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.

Koordinuoti Brigados generolo Kazio Veverskio poligono infrastruktūros tobulinimą ir nustatyti jo naudojimo tvarką.

Lietuvos kariuomenės mokyklos funkcijos:

 

 

  • Organizuoti karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas mokymo programas ir planus, teikti Mokymo ir doktrinų valdybai pasiūlymus dėl šių programų tobulinimo.

 

  • Rengti metodines, vaizdines ir kitokias mokymo priemones, skirtas karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų valstybių karių mokymui.

 

  • Rengti reikalavimų kandidatams į Lietuvos kariuomenės mokyklos kursus projektus.

 

  • Vertinti Lietuvos kariuomenės mokyklos kursus baigusius asmenis ir teikti vertinimo išvadas juos siuntusiems kariniams vienetams.

 

  • Vertinti ir atestuoti Lietuvos kariuomenės mokyklos instruktorius ir išduoti instruktoriaus kvalifikacijos dokumentus ir kvalifikacijos ženklus.

 

  • Kaupti, analizuoti užsienio šalių kariuomenių karinio rengimo patirtį ir pritaikyti ją rengiant karius.

 

  • Teisės aktų nustatyta tvarka Brigados generolo Kazio Veverskio poligono teritorijoje sudaryti sąlygas karinių vienetų koviniam rengimui ir karinėms pratyboms.

 

  • Teigti metodinę ir dalykinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijoms, rengiančioms pratybas Brigados generolo Kazio Veverskio poligono teritorijoje.

 

  • Rengti ir tvirtinti Brigados generolo Kazio Veverskio poligono naudojimo taisykles.
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-06-05
Sprendimas: Fresh Media