Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

LKM Mokomasis batalionas

 

 

 

 jkvm

 

 

 

LKM Mokomojo bataliono užduotis - organizuoti ir vesti mokymus pagal patvirtintą Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo (JKVM) programą aukštųjų mokyklų studentams.

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Tikslas - rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą - ginklu ginti savo valstybę.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (toliau - JKVM) - privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti kariniame vienete ir jam vadovauti. JKVM trukmė - treji metai. Jie suskirstyti etapais. Pimaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais - mokosi vadovauti pėstininkų skyriui, trečiaisiais - pėstininkų būriui. Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama dviejų savaičių lauko stovykla.

Sėkmingai baigę kursus klausytojai įgyja rezervo būrio vado kvalifikaciją, jiems suteikiamas jaunesniojo karininko - leitenanto - laipsnis. Baigusių JKVM klausytojų pagrindu formuojamas ginkluotųjų pajėgų atsargos jaunesniųjų karininkų rezervas.

 

Daugiau informacijos čia:


http://www.karys.lt/tarnybos-būdai/jaunesniųjų-karininkų-vadų-mokymai.html

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-07-05
Sprendimas: Fresh Media