Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

1994-11-07 įsteigta Transportavimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos. Transportavimo tarnybos viršininku bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotiniu kariniams vežimams paskirtas plk. ltn. Algirdas Jurkevičius.

Pirmoji Transportavimo tarnybos dislokacijos vieta – Civilinės saugos departamente (CSD), Pamėnkalnio g. 30, Vilniuje.

 

1995 m. vasario mėnesį Transportavimo tarnyba laikinai, kol bus išspręstas tarnybinių patalpų skyrimo klausimas, persikėlė į CSD Vilniaus apskrities mokymo centrą, esantį J. Basanavičiaus g. 22/2, Vilniuje.

nuo 1997 m. CSD patalpos perduotos Transportavimo tarnybai.

Operatyvinis skyrius buvo dislokuotas SPAB „Lietuvos geležinkeliai” patalpose, Mindaugo g. 12/14. Kitas skyrius Šiauliuose, Višinskio g. 34.

Rusijos karinio tranzito kontrolei įkurti poskyriai Vaidotų, Kybartų, Kenos geležinkelio stotyse.

 

1995 m. sausio 1 d. Patvirtinus Transportavimo tarnybos struktūrą ir etatus, buvo pradėti komplektuoti etatai.

 

1995-04-19 Krašto apsaugos ministro 1995-04-19 įsakymu Nr. 283, patvirtintas Transportavimo tarnybos ženklas, sukurtas dailininko L. Kinčino ir patvirtintas heraldikos komisijoje. Nuo 1995 05 16 pradedamas karių mokymas Puskarininkių mokykloje, kurioje įvairių specialybių kursuose mokėsi ir sėkmingai baigė didėlė dauguma karių.

Karininkai siunčiami mokytis į Lietuvos karo akademiją. Keletas karininkų sėkmingai baigė mokslus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kariai siunčiami mokytis Muitinės mokykloje organizuojamus muitinės tarpininkų atstovų rengimo kursuose.

 

 

1995-12-29 Buvo įsteigtas Klaipėdos operatyvinis poskyris, kurio vienas iš pagrindinių uždavinių – organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos kariuomenės karinius vežimus per Klaipėdos transporto mazgą bei kontroliuoti pirmosios – devintosios pavojingumo klasių krovinius, gabenamus per Klaipėdos jūrų uostą. Taip pat Transportavimo tarnybai pagal jos kompetenciją buvo paskirta tvarkyti paramos (specialiosios pagalbos siuntų), materialinio-techninio aprūpinimo, slaptųjų krovinių vežimo ar laikino įvežimo (išvežimo) bei karių grupių vykimo į mokymus (pratybas) muitinės ir pasienio dokumentus.

 

1997-07-28 Transportavimo tarnybos viršininku paskirtas mjr. Sigitas Butkus.

 

1999-06-25 Krašto apsaugos ministerijos Transportavimo tarnyba reorganizuota į Lietuvos kariuomenės Transportavimo tarnybą.

 

2001-05-01 Transportavimo tarnyba perkelta į Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos sudėtį.

 

 

2001-11-09 Transportavimo tarnybos viršininku paskirtas mjr. Saulius Vainutis.

 

2001-12-11 Krašto apsaugos ministro įsakymu Transportavimo tarnybai įteikiama dalinio vėliava.

 

 

2002-02-04 - 2006-06-19 Transportavimo tarnybos viršininko, o vėliau Judėjimo kontrolės centro vado pareigas vykdė plk. ltn. Gintautas Jucys.

Jucys

 

2003-07-15 Lietuvos kariuomenės transportavimo tarnyba reorganizuota į Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centą.

 

 

2006-06-19  Judėjimo kontrolės centro vadu paskirtas plk. ltn. Viktoras Rimgaila.

 

rimgaila

 

2009-11-08  Judėjimo kontrolės centras paminėjo penkioliktąsias centro įkūrimo metines.

 

2011-09-06 Judėjimo kontrolės centro vadu paskirtas plk. ltn. Ričardas Valunta.

 

 

2011-12-11 suėjo dešimt metų, kai Judėjimo kontrolės centrui įteikta dalinio vėliava.

 

2014-10-10 Judėjimo kontrolės centro vadu paskirtas mjr. Eimantas Juodzevičius

 

2014-11-07 Judėjimo kontrolės centras minėjo 20 metų įkūrimo metinės

 

2015 metais Judėjimo kontrolės centro vadu paskirtas plk. ltn. Gintautas Jucys

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-01-27
Sprendimas: Fresh Media