Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

JKVM

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (toliau – JKVM) tikslas – parengti aukštųjų universitetinių medicinos mokyklų studentus ir absolventus vykdyti karo medicinos gydytojo (medicininės paramos vieneto vado) pareigas, kariuomenę papildyti reikalingais specialistais.

JKVM pagal karo medicinos gydytojo rengimo programą organizuoja Karo medicinos tarnyba. Pirmaisiais mokymų metais mokoma vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtinta JKVM mokymo programa. Antraisiais ir trečiaisiais mokymų metais mokoma vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtinta JKVM programa pagal karo medicinos gydytojo rengimo programą.

           JKVM gali dalyvauti aukštųjų universitetinių medicinos mokyklų Medicinos fakulteto pagal medicinos programą ir odontologijos fakulteto studentai ir absolventai, pareiškę norą raštu ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkantys dalyvauti mokymuose.

Kandidatų atranką į JKVM organizuoja Krašto apsaugos savanorių pajėgos.

Šių mokymų trukmė – 160 dienų.

JKVM laikomi sėkmingai baigti, jeigu visi galutiniai mokymo dalykų įvertinimai yra teigiami. Sėkmingai baigusiam JKVM pagal karo medicinos gydytojo rengimo programą klausytojui įteikiamas mokymų baigimo pažymėjimas, suteikiama karo medicinos gydytojo medicinos būrio vado kvalifikacija, atsargos jaunesniojo karininko laipsnis ir jis priskiriamas parengtajam kariuomenės personalo rezervui.

 

Teisės aktai: 2011 m. birželio 23 d. Nr. XI-1508 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo įstatymo 4, 11, 12,13 str.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402806/aQZFJYBUQB

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-11-07
Sprendimas: Fresh Media