Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Karo medicinos mokymas

 


Karo medicinos mokymo centras

 

 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padalinys, įsteigtas 1999 m. ir tais pačiais metais įregistruotas Švietimo ir mokslo ministerijoje kaip mokymo įstaiga.

 


Karo medicinos mokymo centre organizuojami šie kursai:


 • Karo medicinos gydytojo ir karo medicinos gydytojo padėjėjo kursas;

 • Rezervo karo medicinos gydytojo ir karo medicinos gydytojo padėjėjo kursas;

 • Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai pagal karo medicinos gydytojo rengimo programą;

 • Karo medikų, atsakingų už visuomenės sveikatos saugą ir priežiūrą, kursas;

 • Paramediko kursas;

 • Paramediko žinių atnaujinimo kursas;

 • Paramediko karinės dalies kursas;

 • Medicinos instruktoriaus kursas;

 • Pažangios medicinos pagalbos sužeistiesiems karinėje aplinkoje kursas (angl. Battlefield Advanced Trauma Life Support course – BATLS);

 • Tarptautinis Ikistacionarinės medicinos pagalbos karinėje aplinkoje kursas (angl. Prehospital Combat Casualty Care course – PCCCC);

 • Tarptautinis Bazinis štabo medicinos karininko kursas (angl. Basic Staff Medical Officer course – BSMOC);

 • Tarptautinis Bazinis CBRB medicinos kursas (angl. Basic CBRN Medicine course – BCBRN MED);

Tarptautinis Medicinos pagalbos organizavimo didelio masto nelaimingų atsitikimų metu karinėje aplinkoje kursas (angl. Military Major Incident Medical Management and Support course – MIL MIMMS).

 

Karo medicinos mokymo centras rengia Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo (KPPPM) ir Pėstininkų gelbėtojų rengimo (PGR) kursų dokumentus, būtinus mokymo proceso organizavimui, kursų įteisinimui ir šiuos kursus kontroliuoja.

 


Karo medicinos mokymo centras organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Medicininių individualių užduočių pratybas karo medicinos personalui, organizuoja ir vykdo priešmisijinio individualaus medicininio rengimo pratybas į tarptautines operacijas vykstančiam medicinos personalui, organizuoja ir kontroliuoja karo medicinos personalo stažuotes nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-02-20
Sprendimas: Fresh Media