Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lietuvos karo medicinos raida

1991–1994 metais siekiant vieningo krašto apsaugos sistemos medicininio aptarnavimo vystymo buvo pradėtas centralizuotas krašto apsaugos sistemos padalinių aprūpinimas medikamentais ir medicinos pagalbos priemonėmis, pradėti rengti būtiniausi norminiai dokumentai, reglamentuojantys KAS medikų ir medicinos ekspertizės komisijų veiklą, karių sveikatos priežiūros tvarką, imtasi vykdyti KAS dalinių sanitarinio-higieninio ir priešepideminio režimo kontrolę, patvirtintos galimų infekcijų atvejais neliečiamųjų atsargų normos. Šiuo laikotarpiu taip pat pradėta organizuoti ir užtikrinti šaukiamojo amžiaus jaunuolių ir karių, priimamų į karinę tarnybą, sveikatos būklės patikrinimus. 1994 metais Lietuvos kariams pradėjus dalyvauti taikos palaikymo operacijose Centrinei medicinos tarnybai buvo pavesta vykdyti kandidatų sveikatos patikrinimus bei tvarkyti visus klausimus, susijusius su karių, grįžtančių iš taikos palaikymo operacijų, sveikatos priežiūra.
1994–1997 metais toliau buvo tobulinama karių sveikatos priežiūros sistema: patvirtinti Krašto apsaugos karių laikinieji dispanserizacijos nuostatai, kuriais vadovaujantis pradėta rinkti, statistiškai apdoroti ir kaupti karių sveikatą charakterizuojančius duomenis, patvirtintos KAS aprūpinimo medikamentais normos ir normų taikymo tvarka taikos metu, plečiamas karių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas. Šiuo laikotarpiu Centrinė medicinos tarnyba gavo neįkainuojamos patirties iš JAV karo medicinos ekspertų, kurie organizavo daug seminarų ir kitokių renginių, supažindinančių Lietuvos kolegas su JAV karių sveikatos priežiūros, stomatologinės sveikatos priežiūros, medicininio aprūpinimo sistemomis, karių sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais ir teikiančių informacijos kitais klausimais.
1997 metais Lietuvai pradėjus realiai siekti narystės vakarų gynybos sistemoje ir modernizuoti kariuomenę pagal NATO standartus, pradėta Karo medicinos tarnybos reforma. Pagrindinis reformos tikslas – sukurti sistemą, kurios vienetai ir personalas galėtų užtikrinti kariams medicininę pagalbą karinių operacijų metu taikos palaikymo misijose ir civiliams stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais. 1997–2004 metais kuriamos karo medicinos personalo rengimo ir mokymo, medicininės logistikos sistemos, kuriami ir rengiami medicininės paramos vienetai, tobulinama karių sveikatos priežiūros sistema, ji integruojama į Nacionalinę sveikatos priežiūrą, plėtojamas mokslinis darbas, aktyviai dalyvaujama tarptautinėse misijose ir mokymuose, atsižvelgiant į reformos uždavinius kuriama karo medicinos teisinė norminė bazė.
2004–2007 metais tęsiamas medicininių vienetų rengimas vykdyti karinių operacijų medicininę paramą, vykdoma integracija į NATO pajėgas, organizuojami pažangūs ATLS® (Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo įvykus traumai), BATLS (Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo sužeistiesiems mūšyje), PHTLS® (Ikistacionarinės pagalbos palaikant gyvybę traumuotiems ligoniams) kursai, užbaigiami BALTMED ir Karo medicinos mokymo centro plėtojami projektai, aktyviai dalyvaujama NATO darbo grupių veikloje, Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės sudėtyje pradeda veikti savarankiškas ROLĖ 2 medicininės paramos vienetas.
Siekiant optimaliai ir efektyviai naudoti Karo medicinos tarnyboje turimus sveikatos priežiūros išteklius, 2006 metais prasidėjo karių sveikatos priežiūros įstaigų reforma. Pagrindiniai reformos tikslai – optimizuoti karių sveikatos priežiūros įstaigų skaičių, dalį jų integruojant į civilines gydymo įstaigas, ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, atitinkančių Lietuvos nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos reikalavimus, teikimą.

2008 m. lapkričio 12 d. Karo medicinos tarnybai krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1086 suteiktas dr. Jono Basanavičiaus vardas.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2010-09-21
Sprendimas: Fresh Media