Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Ginkluotės ir technikos remonto depo uždaviniai ir funkcijos

Uždaviniai

 

Užtikrinti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaivių, orlaivių antžeminės priežiūros technikos specialiosios dalies, orlaivių antžeminės įrangos, oro gynybos ginkluotės ir technikos (toliau - GT), kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų raketinės ginkluotės periodinę apžiūrą ir remontą (išskyrus kapitalinį) nuolatinėje dislokacijos vietoje ir lauko sąlygomis ir remti GT eksploatuojančių karinių vienetų operacijas.
Užtikrinti perduotos periodinei apžiūrai ir remontui GT technologinę priežiūrą, užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir vykdyti GT modernizavimus pagal pateiktus įgyvendinimo planus.


 

   

 

 

Funkcijos


1. atlieka GT periodinę techninę apžiūrą nuolatinės dislokacijos vietoje ir lauko sąlygomis;
2. atlieka Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (toliau - KOP) Ginkluotės ir technikos remonto depui (toliau - GTRD) periodinei techninei apžiūrai perduotos GT resursų kontrolę, planuoja ir įgyvendina priemones GT resursams atkurti;
3. vykdo GT gedimų, pastebėtų periodinės techninės apžiūros metu, apskaitą, atlieka analizę, planuoja profilaktines priemones GT būklei palaikyti, atlieka sudėtingesnius profilaktikos darbus;
4. vykdo KOP GTRD ir KOP Aviacijos bazės (toliau - AB) orlaivių antžeminės priežiūros technikos specialiosios dalies, orlaivių antžeminės įrangos periodinę techninę apžiūrą, remontą, kontrolinės patikrinimo aparatūros metrologinę priežiūrą;
5. saugo techninę normatyvinę dokumentaciją, reglamentuojančią GT priežiūrą, periodinę techninę apžiūrą ir remontą;
6. vykdo darbus pagal gautus GT eksploatavimo ir remonto biuletenius arba koordinuoja darbus pagal remonto biuletenius;
7. vykdo GT remontui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus, sandėliuoja GT atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas, pagal poreikį tiekia jas GT eksploatuojantiems kariniams vienetams;
8. organizuoja ir vykdo KOP GTRD GT eksploatuojančio techninio personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;
9. esant poreikiui, dalyvauja šalinant KOP AB orlaivių gedimus, aptiktus operatyvinės techninės apžiūros metu, skirdamas į pagalbą atitinkamos specialybės KOP GTRD techninį personalą;
10. atlieka periodinei techninei apžiūrai perduotos GT periodinių darbų ir remonto technologinę priežiūrą, organizuoja atliktų darbų kokybės kontrolės proceso vykdymą;
11. saugo GT eksploataciją reglamentuojančios techninės normatyvinės dokumentacijos kontrolinius egzempliorius ir atnaujina juos pagal iš KOP Inžinerinės tarnybos gautus pakeitimus;
12. modernizuoja GT pagal patvirtintus įgyvendinimo planus.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-07-12
Sprendimas: Fresh Media